Jun 20

Keskerakonna Noortekogu pidas möödunud nädalavahetusel kevadseminari, mille raames peeti ära ka volikogu istung ning võeti vastu uuendatud noortekogu poliitiline programm. Kesknoorte poliitprogrammi uuendamist vedas noortekogu volikogu juhatus, kes korraldas ideede kogumiseks viimase poole aasta jooksul ka mitmeid poliitikakoole.

„Senine noortekogu programm oli vastu võetud ligikaudu kümme aastat tagasi ning vajas selget kaasajastamist. Koostatud programmi näol ei ole tegemist karmi käsulauaga, mida järgida või ka põhjaliku valimisprogrammiga – pigem annab antud dokument hea ülevaate sellest, mille eest kesknoored seisavad,“ rääkis Keskerakonna Noortekogu volikogu esimees Jaan Männik ja lisas, et programm hõlmab erinevaid punkte kõikidest tähtsamatest valdkondadest.

Kesknoorte esimees Alina Tubli lisas, et programmi koostamine oli pikaaegne projekt, mille tegemise juures lõid kaasa mitmekümned noored. Lisaks avaldas Tubli lootust, et edaspidi uuendatakse programmi jooksvalt, vastavalt ühiskonnas ja poliitikas toimuvatele muudatustele. „Meie eelmine programm pidas küll ajahambale suhteliselt hästi vastu, kuid pean vajalikuks, et ei tekiks enam olukorda, kus programm jääb nii pikaks ajaks uuendamata.“

„Keskerakonna Noortekogu on üks Eesti aktiivsemaid ja suuremaid noorteorganisatsioone ning meie ridadest leiab eesolevatele kohalikel valimistel mitmeid kandidaate üle kogu Eesti. On rõõm tõdeda, et noortekogu on viimase poole aasta jooksul muutunud märgatavalt aktiivsemaks ning meiega on liitumas üha rohkem noori,“ lõpetas Alina Tubli.

Keskerakonna Noortekogu poliitiline programm on täispikkuses kättesaadav siin: http://www.kesknoored.ee/noortekogu/programm

Mai 31

2014. aasta alguses valmis valitsuskomisjoni tellimusel „Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat“, milles on välja toodud oodatavad tulemused aastaks 2018. Näiteks üks oodatav tulemus: „Aastaks 2018 narkootikumide üledoosidest tingitud surmajuhtumite arv aastas ei ole suurem kui 80.“ (allikas: Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat). Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi järgi oli aastal 2016 narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmajuhtumeid 114.

Sel aastal soovib Tervise Arengu  Instituut (TAI) luua Tallinnasse kuni kaheksa süstlavahetuspunkti ehk kahjude vähendamise keskust, kuid elanikkonna ning ka linnaosavalitsuste vastasseis on olnud väga suur. Arusaadav, et linnaosavalitsus on elanikkonna poolt tugevalt survestatud, eriti just kohalike omavalitsuste valimiste eelsel aastal, kuid poliitikute vastasseis kahjude vähendamise keskuste loomisele on tagurlik. See ei ole kindlasti teema millega valijate seas populaarust võita, kuna me räägime ühe sihtgrupi ainsast ühiskonda integreerumise võimalusest.

Kahjude vähendamise keskuste kõnekeelne nimetamine  süstlavahetuspunktideks on iseenesest vale, kuna asutus ei tegele mitte ainult narkomaanidele puhaste süstalde jagamisega. Tuleks mõista, et sellises valdkonnas nagu uimastitarbimine on nii praktiliselt kui ka metodoloogiliselt keeruline omada täpseid andmeid abivajajate kohta. Kahjude vähendamise keskustel on ülevaade uimastitarvitajate osakaalust piirkonnas ning keskuste sulgemine ei aita kindlasti kaasa Eesti uimastitarvitajate vähendamise poliitikale.  

Lisaks puhaste süstalde jagamisele pakub kahjude vähendamise keskus mitmeid eri tegevusi narkootikumide tarvitamisega kaasnevate riskide vähendamisele. Teenuse osadeks on ka üledooside ennetamine, näiteks on võimalik kahju vähendamise keskuste poole pöördumisel võimalik saada ravimit naloxone hydrochloride ning selle kasutamise koolituse, mis võib üledoosi korral päästa kannatanu elu. Samuti saavad narkomaanid kahju vähendamise keskustest tasuta nõustamist riskikäitumise vähendamiseks, motivatsiooni narkootikumite tarvitamisest loobumiseks ning  informatsiooni ravivõimaluste kohta (allikas: TAI koduleht).

Tuleks mõista, et narkomaani jaoks on probleemi tunnistamine üks esimestest ja suurimatest sammudest paranemise poole ning kahju vähendamise keskus võib olla tema jaoks ainuke koht, kus keegi tema probleemi mõistab ning sellele lahendusi leida aitab. Sellise teenuse pakkumine on hindamatu väärtusega nii narkomaani, kui terve ühiskonna jaoks.

Ühiskondlikult uimastiprobleemide varjamise ning maha vaikimisega oleme hästi hakkama saanud ning see on ka tulemusi andnud. On aeg teistmoodi mõtlema hakata!

Marta-Magdaleen Kuningas, Eesti Keskerakonna Noortekogu juhatuse liige

Oleme Eesti suurim noorteorganisatsioon!

Meie peamised eesmärgid

Kaasamine


Oleme sillaks noorte ja poliitika vahel. Noored peavad, tahavad ja tohivad poliitikas kaasa rääkida – meie aitame nende hääle kuuldavaks teha ning pakume suurepärast võimalust osaleda Eesti suurima erakonna töös.

Kaitsmine


Poliitikute otsused puudutavad tihti noori. Me hoiame silma peal noori puudutavatel küsimustel ning räägime kaasa ka siis kui asju püütakse ajada kabinetivaikuses.

Tutvustame


Keskerakonna ideed ja maailmavaade on Eesti jaoks vajalikud. Viime need ideed noorteni ning selgitame tsentristliku poliitika rolli ja tähtsust ühiskonnas.