Jan 15

Meie ühiskond töötab suuresti solidaarsuse põhimõttel. Näiteks panustame maksudega arstiabisse, korras teedesse ja tasuta haridusse. Seni oleme harjunud, et kõigi panused on protsentuaalselt võrdsed, kuid alates 1. jaanuarist on see natukene teistmoodi.


Tulumaksureformiga panustavad ühiskonda rohkem suurema sissetulekuga inimesed ja võidavad need, kelle sissetulek on väiksem. Üle 80% töötavast elanikkonnast võitis tulumaksureformiga.

Näiteks kui 2017. aastal oli inimese brutotöötasu 600 eurot, siis arvelduskontole laekus 498,72 eurot. Pärast tulumaksureformi laekub sama brutopalga juures arvelduskontole 562,72 eurot ehk 64 eurot rohkem. See tähendab, et inimese sissetulek suurenes ligikaudu 12,8%!


Mida saab selle suurenenud sissetuleku eest? Rikkama toidulaua, paranda ühe hambaaugu, osta korralikud jalanõud või hoopis koguda raha mustadeks päevadeks. See summa loob võimaluse natukenegi tõsta elukvaliteeti. Meie jaoks on ka oluline, et võidavad noored, kes suunduvad esimest korda iseseisvasse ellu ja peavad hakkama saama väikse palgaga. Lihtne ei ole leida tasuvat töökohta ilma eelneva töökogemusteta või muretseda (ajutine) elukoht.


Me mõistame, et on inimesi, kelle sissetulek vähenes. Oluline on rõhutada, et see juhtus üksnes nende inimestega, kelle brutosissetulek on üle 1776 euro. Võrdluseks, Eestis on keskmine brutokuupalk 1224 eurot (Statistikaamet, september 2017). Meil on hea meel nende inimeste üle, kes nii palju teenivad. Samal ajal hoiame aga meeles, et peame aitame neid, kes teenivad kuni 3,5 korda vähem.


Me ei soovi palju, üksnes grammi võrra mõistmist ja solidaarsust. Mõtleme nende tudengite, klienditeenindajate ja üksikemade peale, kes nüüd saavad elada natukene paremini.


Kesknoorte juhatus
Karine Oganesjan, esimees
Aleksandra Pavlova, aseesimees
Jan-Ander Kundla, aseesimees

Jan 06

Karine Oganesjan

Meil tuleb otsustada, kas suhtleme Eestis kõigi elanikega või diskrimineerime ja hoiame infot nende eest, kelle vaadatavaimad kanalid pole ERR või TV3, vaid eelkõige venekeelsed kanalid.

PBK teema on üsna pikalt aktuaalne olnud. Tundub, et kõige tähtsam teema riigis on, mis kanaleid kodus vaadatakse ning kuidas Eesti uudised nendes Moskvat toetavad. Kas tõesti on asi selles, et Tallinna linn ostab PBKst eetriaega või on asi selles, et linnavalitsuse liikmed on linna tellitud saadetes? See propagandaks ning valimiste jokkeriks sildistamine tundub olevat mugav viis Eesti ühiskonna mõtestamiseks, mis on tingitud ühelt poolt juba Riigikogu tulevastest valimistest ning teisalt sellest, et venekeelse elanikonnaga pole teised erakonnad püüdnudki suhelda. Pole siis imestada, et kohalike omavalitsuste valimistulemused mõjusid külma dušina ning otsida tuli süüdlast. Selleks sai PBK.

Tuleb mainida, et PBK ei ole ainuke venekeelne kanal Eesti Vabariigis. On kanaleid, kust saab vaadata uudised ja erinevaid programme, mis on toodetud justnimelt Venemaal (CTC, Rossija TV, RenTv, TNT jne). Kui  Tallinna linn ostaks eetriaega näiteks NTVlt, siis unustaks „ühiskonda lohkuv“ PBK ja kirjutaks, kui palju propagandat on hoopis NTVs. Mis on üldse sõltumatu ja propagandavaba meedia on täiesti iseküsimus, arvestades, et igal meediakanalil on omad huvid ja ülemused, kellel on oma nägemus konkreetsetest asjadest. Tean, et ka paljud eestlased, kes valdavad vene keelt, vaatavad neid „Kremli-meelseid“ kanaleid, mis telepakettides pea igaühes olemas on. Minagi vaatan lisaks eesti ja vene kanalitele vahel ka teletoodangut Inglismaalt, Hispaaniast, Hiinast ja Armeeniast, sest programmid eristuvad meie omadest. See ei tähenda, et sõltuvalt kanalist olen äkki selle riigi mõju all.

Teavitustööd tuleb teha kõigis kanalites, mida inimesed jälgivad. Kuidas muidu informeerida ca 30% meie elanikkonnast? Otseloomulikult tuleb seda teha kanalite kaudu, mida inimesed igapäevaselt kasutavad. Muidu oleks nendes kanalites ainult Venemaa uudised ja teemad. Eesti uudised PBKs annavad aga vene keelt kõnelevatele inimestele ülevaadet Eestis toimuvast. Mil moel on tasakaal halvem kui ühekülgsus on arusaamatu. Kui lootus on, et Eesti uudiste kadudes PBKst vahetavad  inimesed kiirelt kanali ETV+ peale, siis see pole reaalsus. Selleks jättis riik õigel ajal töö tegemata nagu tõdes professor Marju Lauristin.

Viimastel päevade süüdistused, et külas on peamiselt ühe erakonna inimesed ja toetajad. Neile süüdistajatele tuletan meelde, et just see konkreetne erakond on linnas võimul ning ka koalitsiooni juhtimas riigis. Meie linnapeal, abilinnapeal, ministritel ja teistel tipp-poliitikutel on kohustus rahvast informeerida ning seda hoolimata nende erakondlikust kuuluvusest. Oluline on mainida, et just Keskerakonnas on kõige rohkem inimesi, kes suhtlevad elanikega nende emakeeles. Samas ei saa mainimata jätta, et lisaks poliitikutele on pidevalt eetris ka teised ühiskonnategelased, aga neid ei panda tähele.

Inimesed on 25 aastaga harjunud vaatama konkreetseid telekanaleid. ETV+ taolisi kanaleid oli vaja 20 aastat tagasi, et tänasel päeval oleks see võimeline konkureerima PBKga. Noor kanal ei suuda täismahus konkureerida vana kanaliga ja seda näitavad ka reitingud. Soovin aga ETV+ edu ning loodan, et PBK kriitikud sooviksid oma energia panna hoopis lahendustesse ja ideedesse, mis ERRi konkurentsivõimet tõstaks.

Üsna kummaline on demokraatlikus ühiskonnas arutada selle üle, mida tohib vaadata ja mida mitte. Kes otsustab mis on propaganda, mis mitte? Täiskasvanud inimesed, kes elavad demokraatlikus riigis on suutelised ise otsustama mida nad vaatavad ja mis nuppu puldil vajutavad. Meie ülesanne on nende valikut austada, kuid viia iga elanikuni Eesti riiki puudutav informatsioon. Pole õige rünnata elanikega suhtlust, et tõsta enda erakonna reitinguid ning viia fookus küsimustelt, mis Eesti elu enim puudutavad.

Oleme Eesti suurim noorteorganisatsioon!

Meie peamised eesmärgid

Kaasamine


Oleme sillaks noorte ja poliitika vahel. Noored peavad, tahavad ja tohivad poliitikas kaasa rääkida – meie aitame nende hääle kuuldavaks teha ning pakume suurepärast võimalust osaleda Eesti suurima erakonna töös.

Kaitsmine


Poliitikute otsused puudutavad tihti noori. Me hoiame silma peal noori puudutavatel küsimustel ning räägime kaasa ka siis kui asju püütakse ajada kabinetivaikuses.

Tutvustame


Keskerakonna ideed ja maailmavaade on Eesti jaoks vajalikud. Viime need ideed noorteni ning selgitame tsentristliku poliitika rolli ja tähtsust ühiskonnas.