Volikogu


Volikogu on Noortekogu kõrgeim esindusorgan Kongresside vahelisel ajal, mis töötab välja Noortekogu poliitikat.

 
Volikogu juhindub oma tegevuses põhikirjast ja programmist ning Volikogu istungil kinnitatud töökorrast. Volikogu istungid toimuvad vähemalt kord kvartalis, neli korda aastas. Volikogu esindab ja tema tööd juhib esimees. Noortekogu Volikogusse kuuluvad: Noortekogu juhatuse liikmed; Noortekogu klubide esimehed; Noortekogu klubide esindajad, üks iga 300 klubi liikme kohta.
 
Markus Meier  / volikogu esimees
 
Tatjana Anttonen  / volikogu aseesimees