Scroll to top

Energiajoogid: poolt v vastu


kesknoor - 17. okt. 2017 - 0 comments

Energiajookide teema eestvedaja kesknoor Karine Oganesjan ja KENK peasekretär Jelisei Lokotar käisid hiljuti Hr Tamme juures et arutada kuidas edasi saab, ja mida teha et energiajookide tarbimine noorte seas väheneks.

Energiajookide keelustamise teema on jõudnud juba selleni, et kesknoored pöördusid Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole ettepanekuga uuesti võtta arutlusele antud teemat. Energiajookide temaatika on Riigikogus arutluse tulnud ka 2012. ja 2015. aastal.

“Keskerakonna Noortekogu leiab, et energiajookide kättesaadavust tuleb riiklikul tasandil piirata. Ootame, et seadusandja teeks esimese sammu ning reguleeriks energiajookide müügivaldkonda ja tuleks uuesti antud teema juurde nagu aastal 2012, kui Riigikogu saadik Yana Toom probleemi tõstatas, või aastal 2015 kui Riigikogu Keskerakonna fraktsioon andis parlamendis menetlusse eelnõu, millega keelustaks energiajookide müümise alla 16-aastastele noortele,” leiab teema eestvedaja kesknoorte aseesimees Karine Oganesjan.