Scroll to top

Volikogu

Volikogu on Noortekogu kõrgeim esindusorgan Kongresside vahelisel ajal, mis töötab välja Noortekogu poliitikat.

Volikogu juhindub oma tegevuses põhikirjast ja programmist ning Volikogu istungil kinnitatud töökorrast. Volikogu istungid toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Volikogu esindab ja tema tööd juhib esimees.

Noortekogu Volikogusse kuuluvad: noortekogu juhatuse liikmed; noortekogu klubide esimehed; noortekogu klubide esindajad, üks iga 300 klubi liikme kohta.

Volikogu istungil 17. novembril 2023 taasvaliti Kesknoorte volikogu esimeheks Katariina Rüütel. Uuteks volikogu aseesimeesteks valiti Anna Kotšurovskaja ja Sofia Nedorezova.

Katariina Rüütel

Katariina Rüütel

esimees

Sofia Nedorezova

Sofia Nedorezova

aseesimees

Anna Kotšurovskaja

Anna Kotšurovskaja

aseesimees

Eesti suurim noorteorganisatsioon!

Keskerakonna Noortekogu kaudu saad sa muuta Eesti poliitikat ning midagi Eesti hüvanguks korda saata.

Tule ja liitu meiega!

Täida veebipõhine taotlusvorm ja me võtame sinuga ühendust.