Scroll to top

Erakondade noortekogud vaidlevad taas


kesknoor - 12. juuni 2018 - 0 comments

Teisipäeval, 12. juunil kell 18 lähevad väitlustulle kesknoored, noorsotsid ja reforminoored. Debatt toimub kahel teemal: kas Eestis võiks kasutusele võtta 4-päevase töönädala ning kas Eesti peaks asendama riikliku ravikindlustuse erakindlustusega. Tegemist on struktureeritud debatiga, kus on oluline sisu, stiil ja strateegia, ning valitakse ka võitjad.

Väitluse eesmärk on poliitikasse tuua rohkem konstruktiivset ja argumenteeritud arutelu. Seetõttu hinnatakse mõttekäigu loogilisust, esitatud tõestusmaterjale, kõne esituse kvaliteeti, struktureeritust, ajakasutust, olulise eristatust ebaolulisest ja meeskonnatööd. Väitluse käigus peetakse silmas ka noorte võimekust jääda viisakaks – nimelt võetakse negatiivselt arvesse ebaviisakust.

Teemal “Kas Eestis võiks kasutusele võtta 4-päevase töönädala?” poolt debateerivad noorsotsid Joosep Vimm ja Barbara Brigita Oja ning vastu reforminoored Katarina Elisabeth Saage ja Tuuli Helind. Teemal “Kas Eesti peaks asendama riikliku ravikindlustuse erakindlustusega?” poolt debateerivad reforminoored Kristo Enn Vaga ja Sten Laansoo ning vastu kesknoored Markus Meier ja Gerttu Alteberg. Erapooletu kohtunikepaneeli moodustavad Karl Sprenk (Eesti Noorteühenduste Liit), Erik Haamer (Eesti Väitlusselts) ja Markus Rosin (Eesti Õpilasesinduste Liit).

“Mul on hea meel. et just kesknoored on antud debatti peakorraldajad. Oleme teinud esimesed sammud konsensuse ja konstruktiivsuse poole.Liiga palju on meie avalikus ruumis vääritult üle pingutatud emotsionaalset totaalmanamist kui kasutada Jaak Jõerüüti sõnu. Põnev debatt on võimalik ka üksteise laimamiseta ning selgelt ja argumenteeritud,” ütles kesknoorte esimees Karine Oganesjan. “Mul on väga hea meel, et jagame seda arusaama teiste noortekogudega ning saame sedaviisi eeskuju näidata ka vanematele poliitikutele.”

Debatt toimub Tallinna Linnavolikogu 1. korrusel Keskerakonna fraktsiooniruumis. Kuulajana üritusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/ztaB98mZtqUXeHyt2

Lisainfo:
Kea Kruuse
Debati peakorraldaja
Keskerakonna Noortekogu
+372 53637341
kea.kruuse@gmail.com