Scroll to top

Fotokonkurss #kodukontor


kesknoor - 20. märts 2020 - 3 comments

Koroonaviirus tõi eriolukorra 😷. Nüüd tuleb õppida ja töötada kodus! #HoiameEestiTervena

Peagi hakkame üksteisele saatma või sotsiaalmeediasse riputama kodukontori pilte – kellel süles kass 😻 või kes töötab männimetsas. Kui juba pildistamiseks ja saatmiseks läheb, siis võta osa ka fotokonkursist #kodukontor. Auhinnaks on vinged juhtmevabad kõrvaklapid (kontorisse tagasi suundudes saad jätkuvalt nautida linnulaulu🎧).

📍 Osalemiseks saada enda tehtud kodukontori foto e-postile kenoortekogu@gmail.com.
📍 Osalema on oodatud Eestis elavad inimesed.
📍 Konkurss kestab 13.03.2020-1.05.2020.
📍 Komisjon valib välja 10 parimat fotot, mis Facebookis rahvahääletusele. Hääletus kestab 8-15.05.2020.

💚 MIDA PILDISTADA?
Ootame huvitavaid pilte kaugtööst, olgu see tehtud kodus, kohvikus või hoopis metsas. Oodatud on pildid, mis näitavad ka õppetööd.

💚 TÖÖDE ESITAMINE
– Ühe inimese kohta on lubatud esitada üks foto.
– Konkursil osalemiseks tuleb fotod saata aadressile kenoortekogu@gmail.com hiljemalt 1.05.2020 kell 23.59. Iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, võistleja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post).
– Esitada võib nii tava- kui ka digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või värvifotosid, mis esitatakse digitaalsel kujul. Esitatud foto peab olema hea kvaliteediga. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Piltide töötlemisel tuleb silmas pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitust.
– Autor vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete kui ka pildil oleva modelli suhtes ning kinnitab, et on konkursile saadetud fotode autor. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust tema vanem või hooldaja.
Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressil kenoortekogu@gmail.com.

💚 MIDA JA KUIDAS HINNATAKSE?
Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset.
Komisjon valib välja 10 parimat fotot, mis Facebookis rahvahääletusele. Hääletus kestab 8-15.05.2020.
Avalikul hääletusel võib üks hääletaja klõpsata iga pildi all asuvat „Meeldib“ nuppu vaid üks kord. Kõige rohkem „Meeldib“ klõpse saanud foto osutub avaliku hääletuse võitjaks

💚 KOMISJON
Konkursile esitatud töid hindab Kesknoorte peasekretäri poolt moodustatud viieliikmeline komisjon. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.
Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi teemale, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed, kus osaleja on esitanud valeandmeid ning kus avalikul hääletamisel on kasutatud ebaausaid võtteid. Küsimuste tekkimisel on konkursi korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

💚 KORRALDAJA ÕIGUSED
Eesti Keskerakonna Noortekogul ja Eesti Keskerakonnal on õigus tasuta kasutada konkursile laekunud fotosid mittetulunduslikus tegevuses ja eksponeerida neid nii originaal kui ka muudetud kujul meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel, trükistes ja avalikel üritustel, viidates seejuures foto autorile.

Konkursi korraldaja ei võta endale vastutust interneti katkestuste, häirete jms suhtes. Samuti ei võta konkursi korraldaja endale vastutust, kui internetihääletust segatakse kolmandate isikute poolt.