Scroll to top

Keskerakonna Noortekogu kongress toimub 9. detsembril Tallinna Teletornis


kesknoor - 23. nov. 2023 - 0 comments

Reedel, 17. novembril Tallinnas toimunud Keskerakonna Noortekogu volikogul otsustati, et  Keskerakonna Noortekogu olulisem sündmus – kongress viiakse läbi käesoleva aasta 9. detsembril, algusega kell 12.00 Tallinna Teletornis (Kloostrimetsa tee 58 A, Tallinn).

Mandaadi väljastamine toimub allkirja alusel enne kongressi algust kell 11.00-12.00 registreerimislauas. Palume esitada registreerimisel pildiga isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba). Nb! Ilma dokumendita mandaati ei väljastata. Mandaadi väljastamine lõpeb kell 12.00, hiljem ei ole võimalik enam mandaati saada.

Palun anna meile oma osalemisest teada ja täida järgnev vorm: https://forms.gle/s69UFBV96GS8ze627. Kohapeal on ka võimalik registreerida!

Kongress pakub võimalust astuda samm lähemale juhatuse, revisjonikomisjoni ja välissuhete juhi ametikohtadele kandideerimisele. Kandideerimise tähtaeg on 2. detsember 2023 kell 23.59

KANDIDEERIMINE:

  • Juhatusse kandideerimine

Juhatuse liikmeks või juhatuse esimeheks kandideerimisel saada endast lühike tutvustav video või motivatsioonikiri koos pildiga ning soovi korral ka pöördumine delegaatidele e-posti aadressile kesknoored@kesknoored.ee hiljemalt 02.12.2023 kl 23.59. NB! Kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik ning Keskerakonna Noortekogu liige.

  • Revisjonikomisjoni kandideerimine

9. detsembril valime kongressil kuni 3-liikmelise revisjonikomisjoni, kelle ülesanneteks on kontrollida noortekogu dokumentatsiooni, vara ja rahaliste vahendite kasutamise õigsust. Lisaks teostab komisjon järelvalvet selle üle, et noortekogu programmi ja põhikirja järgitakse korrektselt ning teeb selle põhjal juhatusele ettepanekuid ja soovitusi. Revisjonikomisjoni kandideerimiseks saada lühike motivatsioonikiri, miks soovid kuuluda kesknoorte revisjonikomisjoni. Kirja tähtaeg on hiljemalt 02.12.2023 kl 23.59 ning see tuleb saata e-posti aadressile kesknoored@kesknoored.ee.

  • Välissuhete juhi ametikohale kandideerimine

9. detsembril valime kongressil välissuhete juhi, kes korraldab Noortekogu välisriiklikku suhtlust ja esindab vajadusel Noortekogu rahvusvahelistel üritustel. Välissuhete juht kuulub noortekogu juhatuse koosseisu. Kandideerimiseks  on vaja saata motivatsioonikiri. Kirja tähtaeg on hiljemalt 02.12.2023 kl 23.59 ning see tuleb saata e-posti aadressile kesknoored@kesknoored.ee.

PÄEVAKAVA:

12.00-12.05: Kongressi avamine

12.05-12.10: Kongressi juhatajate ja protokollijate kinnitamine

12.10-12.20: Häältelugemis-, mandaat-, valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine ja päevakorra kinnitamine

12.20-12.25: Avaliku hääletuse korra tutvustamine

12.25-12.45: Tervitused

12.45-13.00: Keskerakonna Noortekogu esimehe ettekanne

13.00-13.05: Mandaatkomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

13.05-13.20: Kongressi 14.10.23 vastuvõetud otsuste ja tulemuste tühistamine

13.20-13.30: Juhatuse tegevusaruanne ja selle kinnitamine

13.30-13.40: Volikogu aruanne ja selle kinnitamine

13.40-13.50: Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

13.50-14.00: Majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine

14.00-15.00: Keskerakonna Noortekogu esimehe kandidaatide sõnavõtud ja küsimuste esitamine

15.00-16.00: Keskerakonna Noortekogu juhatuse liikmete kandidaatide tutvustamine ja küsimuste esitamine

16.00-17.00: Revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide tutvustamine ja küsimuste esitamine

17.00-18.00: Välissuhete juhi kandidaatide tutvustamine ja küsimuste esitamine

18.00-18.10: Salajase hääletuse korra tutvustamine

18.10-19.10: Sedelite väljastamine ja hääletamine

18.35-19.35: Sõnavõtud

19.35-19.50: Hääletamis- ja valimistulemuste väljakuulutamine ja kinnitamine

19.50-19.55: Keskerakonna volikogusse noortekogu esindaja määramine ja kinnitamine

19.55-20.00: Aseesimeeste määramine ja kinnitamine

20.00-20.05: Kongressi lõpetamine

Kohtumiseni Kesknoorte kongressil!