Scroll to top

Kesknoor Mark Jefimov: koolinädalat on vaja kaasajastada!


kesknoor - 3. nov. 2020 - 0 comments

Praegu kehtiv viiepäevane koolinädal on ajast ja arust. Ma arvan, et neljapäevane koolinädal muudab meie hariduse paremaks ja paindlikumaks. Riikides, kus on selline süsteem, on tõestatud, et mõnel juhul õppeedukus paraneb.

Omad edemused saavad nii õpilased kui ka õpetajad. Näiteks õpilastele annab see võimaluse minna omandama mõne eriala algteadmisi (see tähendab ka vastava süsteemi loomist), minna kogukonnapraktikale või pühendada see päev iseseisvale õppele. Õpetajad saavad aga seda päeva kasutada tundide ettevalmistamiseks või professionaalse arenguks.

Koolikoormust ei tule vähendada, kuid see tuleb muuta kaasaegsemaks!