Scroll to top

Kesknoorte esimees Alina Tubli: naised saavad jätkuvalt viiendiku võrra vähem palka


kesknoor - 28. apr. 2017 - 0 comments

Statistikaamet teatas täna BNS-ile, et naispalgatöötajate keskmine brutotunnitasu oli 2016. aasta oktoobris 20,9 protsenti väiksem kui meespalgatöötajatel, aasta varasemaga võrreldes vähenes sooline palgalõhe 1,3 protsendipunkti. Palgalõhe vähenemise peamine põhjus on, et viimase kolme aasta jooksul on naispalgatöötajate brutotunnitasu tõusnud kiiremini kui meestöötajate brutotunnitasu.

„Muidugi on palgalõhe jätkuv vähenemine positiivne märk, et asjad liiguvad õiges suunas. Samas, Eurostati andmetel oli 2015. aastal Euroopa Liidu keskmine sooline palgalõhe 16,3%, olles väikseim Luksemburgis ja Itaalias ning kõrgeim Eestis. Meie naispalgatöötajad saavad jätkuvalt viiendiku võrra vähem palka ning seda pole üldse mitte vähe,“ rääkis Keskerakonna Noortekogu esimees Alina Tubli. Ta lisas: „Teemat tuleb jätkuvalt fookuses hoida, et muutuks nägemus palgalõhest kui pseudoprobleemist. On väga tõsine probleem, kui mehe iga teenitud euro juures teenib naine sama töö ja ajaperioodi eest 80 senti.“

Statistikaamet avaldab soolist palgalõhet, mis hõlmab kõiki ettevõtteid ja asutusi ning kõiki tegevusalasid. Sooline palgalõhe saadakse lahutades meestöötajate keskmisest brutotunnipalgast naistöötajate keskmise brutotunnipalga, saadud number jagatakse meestöötajate keskmise brutotunnipalgaga ning väljendatakse protsentides.

Teate edastas ning täiendav informatsioon:

Alina Tubli

Keskerakonna Noortekogu esimees

Tel: 5300 1868

E-post: alinatubli@gmail.com