Scroll to top

Noored pidasid mõttetalguid


kesknoor - 19. juuni 2015 - 0 comments

Sel nädalal toimusid mõttetalgud, kus ühiselt analüüsiti noori puudutavaid küsimusi nii kohalikul kui ka riigi tasandil. 
 
 
Arutleti, millisel viisil saaksid ja peaksid noored poliitikas kaasa lööma ning kuidas mõjutab noorte osalust poliitikas seadusmuudatus, mis andis kohalikel valimistel hääletamise õiguse alates 16-eluaastast. Keskenduti ka küsimustele, kuidas kaasata võimalikult palju noori ühiskondlikesse aruteludesse ning kuidas jõuda paremini maapiirkondade noorteni. 
 
Ürituse avas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.