Scroll to top

Sandra Iva: oravate aeg on läbi


kesknoor - 25. aug. 2023 - 0 comments

Peaminister Kaja Kallas peaks kaaluma tagasiastumist seoses tema abikaasa seotusega Venemaal äri ajavas ettevõttes.

Eetiliselt kahtlased olukorrad tekitavad küsimusi Kaja Kallase kui peaministri usaldusväärsuse kohta ja tekib küsimus kas selline inimene saab üldse jätkata tööd peaministrina.


Hiljutine paljastus, et Eesti peaministri Kaja Kallase abikaasa omab osalust ettevõttes, mis tegeleb äriga Venemaaga, seab kahtluse alla peaministri võime juhtida riiki erapooletult ning tekitab kahtlusi võimalike huvide konfliktide suhtes. Eesti peaministrina on Kaja Kallasel suur vastutus riigi juhtimisel ning tema tegevus peaks olema läbipaistev, usaldusväärne ja vastavuses riigi huvidega. Olukorras, kus tema abikaasa omab osalust ettevõttes, mis tegeleb äriga Venemaal, võib tekkida kahtlus poliitilise erapoolikuse osas. Sellest tulenevalt võiks Kaja Kallas kaaluda tagasiastumist, et säilitada riigi usaldusväärsus ja vältida kahtlustusi.

Ühelt poolt on loomulik, et poliitikutel võivad olla perekonnaliikmed, kes on seotud äritegevusega. Kuid peaministri ametikoht nõuab erilist tähelepanu selliste olukordade suhtes, et vältida olukordi, kus isiklikud huvid võivad mõjutada riigi huve. Venemaa ja Eesti suhted on olnud ajalooliselt keerulised ning majanduslike sidemete omamine Venemaaga võib tekitada küsimusi poliitilise mõjutamise ja huvide konflikti kohta. Eriti tänapäeva situatsioonis, kus Kaja Kallase juhtimise all andis eelmisel aastal valitsus väidetavalt Eesti Raudteele ja Operailile korralduse väljuda Valgevene ja Venemaa äris.

Selleks, et säilitada usaldusväärsust ja vältida võimalikke huvide konflikte, võiks peaminister Kallas kaaluda järgmisi samme:

Peaministril tuleks anda avalik selgitus olukorra kohta ning selgitada, kuidas ta kavatseb tagada, et tema abikaasa äritegevus ei mõjuta tema poliitilisi otsuseid. Siiani pole Kaja Kallas kasutanud võimalusi anda ajakirjandusele häid seletusi. Vastupidi, pressikonverentsil antud selgitused tekitavad pigem veel rohkem küsimusi, millele vastuseid ta ei anna.

Vajadus tagasiastumiseks on olemas! Kui olukord tundub olevat vastuolus Eesti riigi huvidega või kui avalikkusel on tõsiseid kahtlusi, võiks peaminister kaaluda tagasiastumist, et mitte kahjustada riigi mainet ega usaldust tema juhtimise vastu. Tagasiastumine võib olla vastutustundlik otsus, mis aitab vältida võimalikke segadusi, skandaale ja usalduse kaotust. See näitab, et Kallas hoolib Eesti riigi mainest ning on valmis tegema isiklikke ohverdusi riigi stabiilsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks. Samuti võimaldaks tagasiastumine tal keskenduda olukorra selgitamisele ning enda ja oma perekonna ärisuhete eraldamisele riigiasjade juhtimisest. See on tõesti keeruline otsus ning Kallas peaks kaaluma kõiki võimalikke tagajärgi ning nõu pidama oma erakonnakaaslaste ja lähedastega. Oluline on, et otsus oleks tehtud läbimõeldult ning Eesti riigi huvid oleksid esikohal. Tagasiastumine on hetkel üks viis nende väärtuste demonstreerimiseks.

Kokkuvõttes on oluline, et peaminister mõistaks juhtunu ja tegutseks hetke olukorras läbipaistvalt, läbimõeldult ning vastutustundlikult. Riigi juhid peavad olema eeskujuks riigi huvide esikohale seadmise osas ning vajadusel tegema isiklikke ohverdusi selleks, et säilitada usaldus rahva seas.

Siin kohal toetan riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimeest Tanel Kiike, kes teatas, et Keskerakond on otsustanud alustada läbirääkimisi teiste erakondadega, et umbusaldada peaminister Kaja Kallast.