Scroll to top

Tõelise kriisi tekitab paanika – Настоящий кризис – паника


kesknoor - 16. märts 2020 - 0 comments

Информация по-русски внизу

Poliitnoor: tõelise kriisi tekitab paanika

Dmitriy Fadin, kesknoorte volikogu aseesimees

Iga päevaga kasvab kiiresti koroonaviirusesse tuvastatud nakatunute arv ning seda üle maailma. Tänu kiiresti levivale koroonaviirusele on meil tänaseks tuvastatud juba 205 nakatunut. Meie valitsus ning kohalik võim teevad viiruse leviku tõkestamiseks õigeid otsuseid, kuid kõige ohtlikum on aga see, kui ühiskond satub paanikasse.

Paanika tõttu tehtud otsused on rutakad, selle näiteks on juba praegu poodide tühjaks ostmine, võltsuudiste levitamine sotsiaalvõrgustikes jne. On oluline mõista, et sellised tegevused ainult halvendavad olukorda ja põhjustavad veelgi suuremat paanikat. Kes meist poleks näinud maailmalõpuga seotud filmi (näiteks “Contagion”), kus tõelise kaose tekitas paanikast tulenev mäss ja vägivaldsus.

Kõige ohtlikum on see, et kui inimeste infosisu selle viiruse kohta oleks heal tasemel, siis saaksime probleeme vältida. Kogu maailma meedia edastab operatiivselt informatsiooni nakatumise juhtumite ja haigestunute kohta,. Tunduvalt tagasihoidlikumalt räägitakse sellest, et enam kui pooled haigestunutest – viimaste andmete kohaselt üle 77 000 – on paranenud. See on suur ja positiivne number, aga millegipärast seda väga palju ei mainita.

Oluline on mõista, et praegu üritame kaitsta ennast ja oma lähedasi kõigi vahendite ja kõigi tegudega, kuid ei ole vaja sellega minna nii kaugele, et see muutuks ohtlikuks. Kui järgime kõiki juhiseid, mida eksperdid meile annavad, siis võime lühikese aja jooksul naasta oma tavapärasteste elude juurde. Olukorda tuleb adekvaatselt hinnata ja teha selle järgi otsused.

Nüüd mõjutab iga otsus tugevalt mitte ainult ühte valdkonda, vaid kogu ühiskonda tervikuna, sh kogu maailma  majandust. Aga ärgem unustagem, et igas olukorras peaks meie esmane prioriteet olema jääda inimeseks ning tegutseda koos ja harmooniliselt!

——————————————————————

Молодой центрист: Настоящий кризис – паника

Дмитрий Фадин, заместитель председателя совета уполномоченных молодых центристов  

С каждым днем число людей, зараженных коронавирусом, растет во всем мире. Из-за быстро распространяющегося коронавируса, в Эстонии уже определили 205  зараженных людей. Наше правительство и местные власти принимают меры, чтобы предотвратить распространение вируса, но самое опасное – это всеобщая паника.

Решения, принятые в период паники – поспешные, а именно: покупка вещей  вплоть до опустошения магазинов, распространение поддельных новостей в социальных сетях и так далее. Важно понимать, что такие действия только усугубляют ситуацию и вызывают еще большую панику. Кто из нас не видел фильм о конце света (например, «Заражение»), где паника и беспорядки вызывали настоящий хаос.

Примечательно, что если бы информативность людей, касательно этого вируса, была бы на хорошем уровне, мы могли бы избежать многих проблем. Средства массовой информации по всему миру быстро предоставляют информацию, статистику и множество фактов о новых зараженных и о быстром распространении данного вируса. Однако, гораздо скромнее ведутся разговоры о том, что более половины пострадавших – более 77 000 человек, согласно последним данным – поправились. Это большое и положительное число, но, к сожалению, об этом говорится мало.

Важно понимать, что в настоящее время мы пытаемся защитить себя и своих близких всеми средствами и всеми действиями, но нам не нужно заходить слишком далеко, за рамки разумного. Если мы будем следовать всем инструкциям, которые дают нам эксперты, мы сможем вернуться к нашей нормальной жизни в кратчайшие сроки. Ситуацию необходимо оценивать адекватно и затем уже взвешенные принимать решения.

Теперь каждое действие оказывает глубокое влияние не только на какую-то одну конкретную  область, но и на общество в целом, включая мировую экономику. Давайте не будем забывать, что в любой ситуации нашим главным приоритетом – оставаться человеком, действовать сообща и в гармонии!