Scroll to top

Välissuhtlus


kesknoor - 12. juuni 2015 - 0 comments

Eesti Keskerakonna Noortekogu üheks prioriteediks on rahvusvahelise aktiivsuse saavutamine, mille läbi oleks võimalik viia tsentrismi nii Euroopasse, kui maailma. Vähemtähtis ei ole noortekogu esindamine ja Eesti tutvustamine tuues sealset kogemust Eestisse ja panustades ka ise rahvusvahelisse noortepoliitikasse.
Väga oluline on väliskoolitustel osalemise võimaldamine oma liikmetele ja selle kaudu uute kogemuste ja teadmiste toomine noortekogusse.
 
Alates 2003. aastast on Keskerakonna Noortekogu Euroopa Noorte Liberaalide katusorganisatsiooni LYMEC liige. Kuulumine sellesse organisatsiooni on andnud meile tugeva kogemustebaasi rahvusvahelises poliitikas.
Selle aja jooksul oleme osalenud arvukatel seminaridel ja kongressidel ja võõrustanud ka ise ühte tähtsaimat LYMECi üritust, Young Leaders Meeting, Tallinnas.
 
Alates 2004. aastast on Keskerakonna Noortekogu ka ülemaailmse noorte liberaalide katusorganisatsiooni IFLRY täisliige.
 
Aeg on näidanud, et kuulumine nendesse kahte organisatsiooni on aidanud ka inimestel ja eriti noorpoliitikutel väljaspool Eestit mõista meie siseriiklikku olukorda ja siis lahvatanud sündmusi paremini just tänu meiepoolsete argumentide ärakuulamisele.
Kahe organisatsiooni, IFLRY ja LYMEC, erinevus on aga peale regionaalse haaratuse veel probleemide käsitlus. Kui IFLRY on pühendunud liberalismi levitamisele diktaatorlikes ja mahajäänud maailma paikades nagu Kuuba, Aafrika, Valgevene, Moldova ja Venemaa, siis LYMEC on rohkem majanduspoliitikale pühendunud, võttes sõna ka inimõiguste kaitseks.