Scroll to top

Uudised ja pressiteated

Eesti keskkonna tulevik

Näeme Eesti keskkonna tervise tulevikku mahepõllumajanduse, loodushoidliku eluviisi, alternatiivenergeetika ja keskkonnahariduse arendamises

admin 17. märts 2014

Inimväärne elu

Eestis peab olema tagatud inimväärne elu kõigile, kes tahavad siin elada ning austavad meie…

admin 17. märts 2014

rahvuslik rikkus

Soovime luua ühiskonna, kus suurem osa rahvuslikust rikkusest jaotuks enamuse vahel ega koonduks vähemuse…

admin 17. märts 2014

Tutvustame

Keskerakonna ideed ja maailmavaade on Eesti jaoks vajalikud. Viime need ideed noorteni ning selgitame…

admin 17. märts 2014

Kaitsmine

Poliitikute otsused puudutavad tihti noori. Me hoiame silma peal noori puudutavatel küsimustel ning räägime…

admin 17. märts 2014

Kaasamine

Oleme sillaks noorte ja poliitika vahel. Noored peavad, tahavad ja tohivad poliitikas kaasa rääkida…

admin 17. märts 2014

Krismar Rosin

Krismar Rosin E-post: krismar.rosin@gmail.com

admin 13. märts 2014

Jass Juuremaa

Jass Juuremaa E-post: jass.juuremaa@gmail.com

admin 13. märts 2014

Ester Karuse

Ester Karuse E-post: ester.karuse@gmail.com

admin 13. märts 2014

Valentina Bortnovski

Valentina Bortnovski / Aseesimees E-post: valentina.grishina17@gmail.com

admin 13. märts 2014

Ilja Schor

Ilja Schor E-post: iljaschore@gmail.com

admin 13. märts 2014

Kea Kohv / noortekogu esimees

Kea Kohv / Esimees E-post: kohv.kea@gmail.com  

admin 13. märts 2014

Aruanded

                           2013…

admin 12. märts 2014

keprogramm

  Vastu võetud Eesti Keskerakonna X kongressil 21. augustil 2005 Rakveres EESTI KESKERAKOND Eesti…

admin 12. märts 2014

EESTI KESKERAKONNA PÕHIKIRI

  Vastu võetud Eesti Keskerakonna X kongressil 21. augustil  2005. a. Muudetud ja täiendatud Eesti…

admin 12. märts 2014