Scroll to top

Ilutulestikud mõjuvad loomadele piinavalt – фейерверки это издевательство над животными


kesknoor - 11. märts 2020 - 0 comments

Julianna Jurtšenko, Keskerakonna Noortekogu Põhja-Tallinna klubi esimees

Hiljuti Eesti Omanike Keskliidu poolt välja antava “Koduomanike Sõber 2019” tiitli pälvisid Pärnu linn ning Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosad selle eest, et loobusid inimeste, loomade ja keskkonna säästmise nimel ilutulestikust uusaastaööl. Mõistagi väärivad kõik kolm tunnustust, kuid kas see ei ole järjekordne signaal, et probleemile tuleks läheneda juba seadusandlikul tasandil? Kas poleks aeg kaaluda kohalikele omavalitsustele vastava määruse kehtestamist või koguni riiklikku regulatsiooni?

Suur ilutulestik – suur probleem?

Kindlasti on suured ilutulestikud probleem nii koduloomade kui ka kliimaneutraalsuse nurga alt vaadatuna. Süveneme hetkeks detailidesse. Vaatemängulisi ning heliefektidest rikastatud ilutulestikke korraldab tavaliselt ettevõte, kellel on olemas nii kogemus kui ka pädevus pürotehnikaga töötamisel. Suurtest ilutulestikest annavad elanikele teada nii korraldajad ja lisaks on info kättesaadav ka kohalike omavalitsuste kodulehekülgedel. Palju hullem on olukord aga jaemüügi ja tavaostjatega. Esiteks ei pruugi iga ostja teadmised olla piisavad selleks, et tagada turvalisust kohas, kus pürotehnikat kasutada soovitakse. Seda tõestab sel aastavahetusel Salme Kultuurikeskuse juures toimunud tulemöll ja kümned teised sarnased olukorrad üle Eesti.

Samal ajal kui inimesed on võlutud öises taevas toimuvast maagiast, elavad meie truud lemmikloomad müra väga raskesti üle. Kuid kaugemal toimuva kolmeminutilise ilutulestiku taustal mõjuvad neile eriti hirmuäratavalt üksikud ootamatud plahvatused keset pimedat tänavat. Tõenäosus, et õhtuse jalutuskäigu ajal koer ehmub, kui mõne meetri kaugusel käib ootamatult plahvatus, on väga suur.

Detsember on koeraomanike õudusunenägu

Tõepoolest, 40-kilose hundikoera omanikuna vihkan südamest detsembrit ja aastavahetust. Üldjuhul on ta õues jalutades väga korralik ja kuulekas kaaslane, aga kui kätte on jõudnud detsember ning kostumas esimesed paugud, siis püüab ehmunud koer varjumiseks võimalikult kiiresti koju jõuda. Võttes arvesse tema kaalu ja jõudu lendan ma justkui tuulelipp ta järel.  Detsembri teises pooles muutub aga olukord veelgi hullemaks, päädides sellega, et koera on vaja õhtuti lihtsalt õue tassida. Jalutuskäigud kestavad heal juhul 15 minutit. Jaanuari keskpaigas on loom valmis pärast suuri jõupingutusi taas õue minema ja kuu lõpus näeb tema näol taaskord naeratust.

Eelpool kirjeldatud probleemiga seisavad silmitsi suurem osa koeraomanikest. Näiteks 2017. aasta Tallinna Keskkonnaameti poolt tellitud uuringust selgus, et viimaseid on ainuüksi pealinnas ligi 88 000.

Ka väike ja süütu pürotehniline toode on ohtlik!

Minu jubedaim kogemus pärineb eelmisest aastast, kui koeraga õhtust jalutusringi tehes tuli mulle vastu kamp noormehi, ilmselt vanuses 10-13 eluaastat. Lähestikku jõudes viskas üks neist koera käppade alla pisikese kuubiku, mis maad puudutades lõhkes. Koer ei saanud küll füüsiliselt viga, aga ehmus siiski nii kõvasti, et ta lihtsalt jooksis jalutusrihma puruks ja tormas koju. Ma ei taha mõeldagi, millised oleksid olnud tagajärjed siis, kui koer oleks “üllatuse” valmistajat rünnanud.

Lahendused on olemas

Seega valitseb praegu olukord, kus kodanikel (sh alaealistel) on võimalus osta pürotehnilisi tooteid, mida kasutades võivad nad teha paksu pahandust. Teoorias on võimalik sisse viia vajalikud muudatused nii lõhkematerjaliseaduses kui ka parandada olukorda kohalike omavalitsuste tasemel. Ühelt poolt tasuks kaaluda teatud pürotehniliste toodete keelustamist, kuid abi oleks ka vanusepiirangu tõstmisest. Vaatamata sellele, ei aita need sammud märkimisväärselt vähendada ilutulestike arvu keset magalarajoone. Seega toetan ma pigem radikaalseid lahendusi.

Üheks võimaluseks on kehtestada regulatsioonid, mis lubaksid müüa pürotehnilisi tooteid jaemüügis ainult kindlal ajavahemikul enne aastavahetust. Teiseks lahenduseks on lubada kasutada teatud pürotehnilisi tooteid ainult kindlal ajavahemikul. Kolmandaks võiks kaaluda ilutulestiku kasutamise keelamise, näiteks nn magalarajoonides, või tuua välja konkreetsed kohad, kus on paugutamine lubatud.

Seega kutsun poliitikuid üles käituma loomasõbralikult ja vastutustundlikult ning leidma juba enne järgmist ilutulestikuhooaega võimalus lõpetada koeraomanike ja loomade piinamine.

———————————————-

Юлианна Юрченко, Председатель клуба Пыхья-Таллинна молодежной организации Центристской партии

Титул “Друг домовладельцев 2019” присуждаемый Союзом домовладельцев Эстонии, недавно получили город Пярну, столичные районы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. Причина – отказ от новогоднего фейерверка во имя спокойствия людей, животных и сбережения окружающей среды. Беcспорно, все награжденные заслуживают признания.  Но не является ли это еще одним сигналом, что решение проблемы уже пора найти на законодательном уровне, будь то постановление местного самоуправления или даже закон.

Большой фейерверк – большие проблемы?

Конечно, большие фейерверки – это проблема как для животных, так и для окружающей среды. Но давайте посмотрим на реальную картину. Яркие и громкие салюты обычно организуют фирмы, у которых есть как опыт, так и компетентность для работы с пиротехникой. О таких шоу сообщают жителям организаторы, информация обычно есть и на домашних страницах местных самоуправлений. Намного хуже обстоят дела с розничной продажей и так сказать обычными покупателями. Во-первых, далеко не у каждого покупателя есть знания, для того, чтобы обеспечить безопасность на месте, где он собрался использовать пиротехнику. Это подтверждает и случай возле культурного центра «Сальме», который произошел в новогоднюю ночь. По всей Эстонии ежегодно происходят десятки таких случаев.

В то время как люди завороженно смотрят на красивые фейерверки в ночном небе, наши домашние животные очень сложно переживают  шум от них. Но еще хуже влияют на них частые и неожиданные одиночные взрывы на темных улицах. Вероятность, что во время вечерней прогулки собака испугается, если где-то рядом прогремит взрыв, очень велика.

Декабрь – страшный сон для владельцев собак

Действительно, будучи хозяйкой 40-килограммовой собаки, я искренне ненавижу декабрь и Новый год. В основном пес ведет себя на улице корректно, он достсточно послушный. Но когда начинается декабрь и начинают раздаваться первые взрывы, собака во время прогулки сильно пугается и пытается быстрее добежать до дома. Учитывая вес животного и его силу, можно догадаться, что мне просто его не удержать на месте. Во второй половине месяца ситуация становится еще хуже, потому что собаку приходится вытаскивать на улицу практически силой – настолько силен ее испуг и стресс. Вечерняя прогулка не бывает более 15 минут, потому что собака просто убегает с улицы. К середине января после огромных усилий у пса снова начинает появляться желание выходить на улицу.

С описанной проблемой сталкивается большинство хозяев собак. Только в Таллинне, по данным исследования, проведенного по заказу Таллиннского департамента окружающей среды в 2017 году, было около 88 000 владельцев собак.

Маленькая и безобидная бомбочка тоже опасна!

Мои самый ужасный опыт пришелся на прошлый год. Мы вышли с собакой гулять и нам навстречу шла компания парней в возрасте около 10-13 лет. Подойдя поближе, один из них бросил под лапы собаке маленький кубик, который при ударе о землю взорвался. Пёс физически не пострадал, но зато испугался настолько сильно, что порвал поводок и рванул в сторону дома. Я даже не хочу думать о том, какие последствия могли быть у этого случая, если бы собака от страха напала бы на молодого человека, подбросившего ему такой сюрприз.

Решения есть

Сегодня может любой (в том числе и несовершеннолетние) покупать пиротехнические изделия, неумелое использование которых может привести к необратимым последствиям. В теории можно изменить как Закон о взрывчатых материалах, так и существенно повлиять на ситуацию на уровне местных самоуправлений. С одной стороны, можно взвесить возможность запрета определенных видов пиротехнических изделий. На ситуацию немного можно повлиять и за счет повышения возрастного ценза. Но все же это несущестсвенно снизит количество взрывов в спальных районах. Лично я поддерживаю более радикальные меры.

Первое возможное решение – это ввести регуляции, которые будут разрешать розничную продажу перотехнических изделии только в конкретные дни до Нового года. Второе решение – это разрешить использовать пиротехнические изделия только в определенные дни. Третье – запретить использование пиротехнический изделий, например, в спальных районах или, наоборот, составить список мест, где использование пиротехнических изделий разрешено.

Призываю политиков поступать ответственно и проявить заботу по отношению к животным, а также найти возможность покончить с издевательством над хозяевами и их питомцами уже до начала нового сезона фейерверков.