Scroll to top

Inimväärne elu


kesknoor - 17. märts 2014 - 0 comments

Eestis peab olema tagatud inimväärne elu kõigile, kes tahavad siin elada ning austavad meie põhiseaduslikku korda ja demokraatlikke põhiväärtusi.