Scroll to top

rahvuslik rikkus


kesknoor - 17. märts 2014 - 0 comments

Soovime luua ühiskonna, kus suurem osa rahvuslikust rikkusest jaotuks enamuse vahel ega koonduks vähemuse kontrolli alla.