Scroll to top

Intervjuu Alina Tubliga


admin - 1. nov. 2017 - 0 comments

Intervjuu Keskerakonna Noortekogu esimehe Alina Tubliga, keda intervjueeris Tartu klubi noor Liliana Shashlova.

1.11.2017

Mida Keskerakonna Noortekogus olemine sulle andis?

Keskerakonna Noortekogusse kuulumine andis mulle nii palju head, et ma ei tea, kust peaksin selle loetlemisel alustama. Häid sõpru, tuttavaid, kogemusi, enesekindlust ning avaramat maailmanägemist. Õppisin meeskonnatööd, oma kaaslaste motiveerimist ning projektide juhtimist. Hakkasin aru saama, mida tähendab poliitika ning kui olulised on selles kontaktid ja inimsuhted. Kuidas projekti edukus võib sõltuda üksnes hästi koostatud meeskonnast ning selle toimimisest.

Milliseid olulisi kontakte said?

Ma sain noortekogust sõbrad, keda pean kõige olulisemateks kontaktideks. Muidugi sain häid tuttavaid ka poliitikute seast ning teistest poliitilistest noorteorganisatsioonidest, lisaks veel erinevatest noorterühmitustest nagu linnavolikogud ja Eesti Noorteühenduste Liit. Kunagi rääkis Raivo Tammus mulle, et noortekoguga liitudes saad sõpru üle kogu Eesti. Tal oli õigus.

Mida oleksid praegu teisiti teinud kui oleksid kesknoor?

Võtaksin asju vähem isiklikult. Noorel inimesel on ehk raske leppida sellega, kui kõik tema arvamusega ei nõustu ning tema arvates ideaallahendus juhtumata jääb. Mina ajasin pidevalt taga enda arusaama õiglusest ning võtsin jube südamesse, kui miski seda takistas. Iga tagasilöögi peale ei saa solvuda ning minema jalutada, tuleb õppida, ennast arendada ja järgmine kord targem olla.

4. Kas näed erinevusi kesknooreks olemisel sel ajal kui olid ise ning praegu?

Alati on „meie ajal“ rohi rohelisem. Kui mina noortekoguga liitusin, ei oodanud noored ühiskondliku aktiivsuse eest mingisugust tasu, nagu see tänapäeval tihtipeale on. Noorte aktiivsus on langenud ning seega tunnustatakse neid iga saavutuse eest ehk isegi liiga palju. Viis-kuus aastat tagasi olid noored rohkem tänulikud kui neile anti võimalus kuskil meeskonnas kaasa lüüa, nad ei oodanud veel selle eest lisatänu. Mitteformaalset haridust ehk õppimist läbi kogemuse saamise hinnati oluliselt rohkem. Vana laiemat ütlust veidi pisendades ja ümber tõlgendades – küsige rohkem, mida teie saate noortekogu heaks teha, mitte seda, mida noortekogu teie heaks teeb!

5. Kas oleksid sattunud poliitikasse kui poleks liitunud Keskerakonna Noortekoguga?

Tõenäoliselt varem või hiljem ikka, mul on selline iseloom, et ei saa kohe mitte enda arvamust avaldamata jätta. Läksin 2009. aastal Tallinna Linnavalitsusse praktikale ning 2010. aastal õnnestus mul ka sinna edukalt tööle kandideerida. Nägin poliitika tegemist igapäevaselt kõrvalt ning see hakkas mulle väga huvi pakkuma. Keskerakonda olin toetanud juba põhikooli ühiskonnatundidest saadik, seega tundus see ainuke valik.

6. Millise eelise võrreldes teiste poliitikutega andis sulle see, et sa olid kuulunud ka Keskerakonna Noortekogusse?

Inimeste tundmise eelise. Noortekogu andis tuttavaid nii noortekogu kui erakonna tasandil üle kogu Eesti, samuti häid kontakte teistest erakondadest. Inimeste ja nende huvide põhjalikum tundmine on kindlasti eelis, mida poleks ilma noortekoguta olnud. Teiseks, arendasin kindlasti ka läbirääkimisvõimekust ning õppisin kompromisse tegema.

7. On väide, et poliitikas ei ole sõpru. Kas sa nõustud sellega?

Ei nõustu. Ehk olen ma midagi valesti teinud, kuid olen noortekogust saanud väga palju häid ja lähedasi sõpru. Kõige parem ja konstruktiivsem kriitika ning nõuanded tulevad just nendelt inimestelt. Saan pidevalt kinnitusi, et olen teinud erakondlikult õige valiku, kui näen, milliseid andekaid ja suure südamega inimesi Keskerakonda tuleb.

8. Mis oli sinu jaoks noortekogus olemise ajal kõige raskem ülesanne?

Eks iga uus ülesanne oli esmakordselt raske. Tagantjärgi vaadates saan aru, et kõige raskem on järjepidevuse loomine. Noortekogus on lisaks uute liikmete meeskonda saamisele ning nende motiveerimisele võrdväärselt oluline oma teadmiste ja kogemuste edasi andmine. See, mis tundub kõrge konkurentsiga organisatsioonis nii hirmutav – sa pead kasvatama uusi noori, kes on sinust targemad ja paremad. Muidu pole organisatsioon jätkusuutlik.

9. Kas sa näed, et Keskerakonna Noortekogust tuleb praegu pealekasvu Keskerakonnale?

Näen küll. Pean veidi enda isiklikuks saavutuseks, et üle pika aja on just maapiirkondadest uusi noori hooga hakanud peale kasvama. Näen lisaks suurematele linnadele tugevaid tuleviku tegijaid Võrumaalt, Valgamaalt, Põlvamaalt, Tartumaalt ning Jõgevamaalt. Jõuliselt on pildile tulnud ka Pärnumaa noored. Usun, et 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel teevad need noored juba suuri tulemusi ning on praegustele poliitikutele heaks koostööpartneriks ja tugevaks konkurendiks.

10. Anna kesknoortele üks soovitus, millest sul endal oleks noorena poliitikas kasu olnud.

Annaksin kaks. Esiteks, ära proovi jalgratast leiutada. Küsi endast kogenenumate käest soovitusi ja nõu, mida ja kuidas teha. Sellega hoiad kokku väga palju aega ja energiat, lisaks lood uusi kontakte, sest kõigile meeldib, kui neid eeskujuks peetakse ning nende soovitusi kuulda võetakse. Teiseks, noortele ürituste tegemisel korralda just selliseid, kus sul endal ka lõbus ja huvitav on. Mida rohkem pakub noortekogu sulle endale emotsiooni, seda rohkem saad sa seda ka teistega jagada.

11. Miks sa otsustasid liituda kesknoortega ja kandideerida Mustamäe klubi esimeheks?

Olen alati uskunud, et ühiskonna murekohti saab lahendada just ise käsi külge lüües. Tahtsin anda oma aktiivse panuse sellesse, et elu Eestis paremaks muuta. Keskerakond on minu jaoks poliitiliste vaadete osas olnud alati ainuõige valik ning Keskerakonna Noortekogu tundus õige koht, kust alustada. Mustamäe klubi esimeheks kandideerisin Merike Martinsoni soovitusel. Ta ütles, et see oleks minu jaoks tol hetkel õige väljakutse, ning koht, kust on palju õppida. Tal oli õigus, nagu ikka.