Scroll to top

Keskerakonna Noortekogu kogub allkirju toidujäätmete vähendamiseks seaduste muudatuste vastuvõtmiseks


kesknoor - 17. juuli 2023 - 0 comments

Keskerakonna Noortekogu on algatanud kampaania, mille eesmärk on koguda allkirju toidujäätmete vähendamiseks seaduste muudatuste vastuvõtmiseks Eestis. Algatuse eesmärk on juhtida tähelepanu ülemaailmsele toidujäätmete probleemile ning edendada seadusandlikke muudatusi, mis aitaksid vähendada toidujäätmete hulka meie riigis.

Maailma Toiduorganisatsiooni andmetel läheb igal aastal umbes kolmandik inimtoiduks toodetud toidust kaduma või raisku. Eestis toodetakse aastas hinnanguliselt üle 84 000 tonni toidujäätmeid. Toidujäätmete probleem mõjutab mitte ainult keskkonda, vaid ka meie ühiskonda sotsiaalselt ja majanduslikult. Seetõttu on oluline võtta meetmeid, et vähendada toidujäätmete hulka ning parandada toidu jaotamise tõhusust.

Keskerakonna Noortekogu soovib Riigikogu julgustada kehtestama toidujäätmete vähendamise seadust, mis oleks kohandatud Eesti konteksti, võttes eeskujuks juba edukalt toimivaid välismaa mudeleid, nagu Prantsusmaa ja Itaalia toidujäätmete vähendamise seadused.

Algatuse raames tehakse ettepanekuid mitmete lahenduste osas, mis aitaksid vähendada toidujäätmete hulka Eestis. Need hõlmavad järgmist:

  • Toidujäätmete minimeerimine toidupoodides: Suured toidupoed peaksid olema kohustatud annetama müümata, kuid söödavat toitu heategevusorganisatsioonidele või loomasöödaks, mitte seda hävitama.
  • Haridusprogrammide loomine: Koolides peaks olema kohustuslik õpetada lastele toidujäätmete teemat, et kasvatada jätkusuutlikku tarbimiskultuuri.
  • Karistuste ja stiimulite rakendamine: Seadust mittetäitvad toidupoed peaksid saama karistada, samas kui toidujäätmete vähendamise eest tuleks pakkuda stiimuleid.
  • Toidujäätmete sorteerimise ja kompostimise süsteemide arendamine: Eestis tuleks luua ja edendada süsteeme, mis soodustavad toidujäätmete sorteerimist ja kompostimist kodudes, restoranides ja teistes toidukohtades.

Keskerakonna Noortekogu kutsub kõiki inimesi üles toetama selle algatuse eesmärke. Osalege avalikul arutelul, toetage seadusemuudatusi ja aidake vähendada toidujäätmeid Eestis. Koos suudame teha suuri muudatusi ja luua jätkusuutlikuma tuleviku meie riigile.

Algatust saab toetada veebilehel: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/7472eb9d-451e-468b-8026-49f0c7ac5ce2.

Algatuse esitajad:
Ismail Mirzojev
Valentina Bortnovski
Aleksandr Iro
Katariina Rüütel
Mark Jefimov
Georg Villenberg
Elisabeth Viirsalu
Milana Marmazinskaja
MTÜ Keskerakonna noortekogu