Scroll to top

Mark Jefimov: Kesknoored on palju enamat kui pastakate jagajad


kesknoor - 12. juuli 2023 - 0 comments

Hiljuti kajastas Postimees haridusministri noore nõuniku väljaütlemist, milles ta väitis, et Keskerakonna Noortekogu tegeleb peamiselt valimiskampaaniatega ning noortele erakonnaliikmetele antakse pastakad ja öeldakse, et minge jagage neid ja tehke kampaaniat. See arusaam Keskerakonna Noortekogust ei vasta tõele, kirjutab Keskerakonna noortekogu pressisekretär Mark Jefimov.

Keskerakonna Noortekogu on rohkem kui lihtsalt valimiskampaaniatega tegelev organisatsioon. Meie eesmärk on pakkuda noortele võimalusi poliitikaga seotud teemadel arutleda ja kaasa rääkida. Korraldame üritusi, mis hõlmavad poliitikast tulenevaid teemasid, kuid samuti spordi- ja meelelahutusalaseid ettevõtmisi. Meie eesmärk on anda noortele platvorm, kus nad saavad arendada oma teadmisi ja oskusi eri valdkondades ning kasvatada ühtekuuluvustunnet noorte poliitilise aktiivsuse suurendamiseks.

Me ei piirdu ainult kampaaniate läbiviimisega. Meil on selged seisukohad ja ideed, mida kaitseme ja esindame ka erakonna juhatuses. Keskerakonna Noortekogu esimees kuulub erakonna juhatusse, mis võimaldab meil aktiivselt osaleda erakonna otsuste tegemises ja esindada noorte häält erakondlikus poliitikas.

Valimiste perioodil ei jäta me poliitikuid üksinda kampaaniat tegema, vaid toetame neid. Sel on mitu olulist rolli. Esiteks, ühtsus on oluline, sest ainult siis suudab erakond näidata tugevat tulemust ja ühendatud jõudu. Teiseks, see pakub noortele suurepärast väljaõpet, mis aitab neid mitte ainult poliitikas, vaid ka teistes eluvaldkondades. Kampaania aitab noortel arendada suhtlemisoskust, meeskonnatööd ja omandada praktilisi kogemusi, mis on kasulikud nende tulevaseks arenguks.

Poliitilises kultuuris on oluline austada eri organisatsioonide tegevust ja eesmärke ning julgustada dialoogi ja koostööd nende vahel.

Keskerakonna Noortekogus on noored kandidaadid, keda me tervikuna toetame. Need noored inimesed esindavad meie organisatsiooni mitmel tasandil ja näitavad tulemusi. Näiteks pärast viimaseid kohalike omavalitsuste valimisi sai mitu Keskerakonna Noortekogu liiget Tallinna linnaosakogude liikmeks.

Meil on Eestis palju noorteorganisatsioone, kes tegutsevad mitmekesistel eesmärkidel ja viisidel. Levitades valeinfot või üldistades ühe organisatsiooni kogemust kõikidele teistele, võime tekitada ebaõiglase eelarvamuse ja kahjustada teiste noortekogude mainet.

Poliitilises kultuuris on oluline austada eri organisatsioonide tegevust ja eesmärke ning julgustada dialoogi ja koostööd nende vahel. Erakond Eesti 200 rõhutas enne riigikogu valimisi vajadust tõsta poliitilist kultuuri, kuid kahetsusväärselt näeme nüüd, et riigikogus on vastu võetud otsuseid, mis piiravad opositsiooni saadikute õigusi. See ei vasta poliitilise kultuuri edendamise eesmärkidele ning tõstab küsimusi, mis puudutavad demokraatlikku arutelu ja avatust.