Scroll to top

Keskerakonna Noortekogu uuendab poliitilist programmi


kesknoor - 4. märts 2017 - 0 comments

Keskerakonna Noortekogu on alustanud oma poliitilise programmi uuendamist ning esimese peatükina võeti ette noorte jaoks vast üks prioriteetsemaid valdkondi, milleks on hariduspoliitika. Senine Keskerakonna Noortekogu poliitiline programm on selgelt ajale jalgu jäänud ja vajab korralikku uuenduskuuri, eriti lähenevate kohalike valimiste valguses.

Programmi uuendamise eest vastutab noortekogu volikogu juhatatus eesotsas esimees Jaan Männikuga, kes esimese ürituse ka kokku kutsus. Programmi hariduspoliitika osa uuendamiseks ja heade mõtete kogumiseks oli 21. veebruaril toimunud aruteluõhtule palutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kes andis noortele ülevaate tänasest Eesti hariduspoliitikast ja valitud suundadest. Antud üritus möödus väga konstruktiivses õhkkonnas ning võib kindel olla, et uuenevasse programmi jõuab nii mõnigi üritusel välja käidud ideedest.

On meeldiv tõdeda, et noortekogu üritustest võtab viimasel ajal osa väga palju noori ning seltskond on üha kasvamas. Nii on ka programmi uuendamise aruteluõhtutega, kus tahtjaid on rohkem, kui erakonna büroos ruumi.

Programmi uuendamine jätkub juba 14. märtsil toimuva aruteluõhtuga, mil noortele annab ülevaate Eesti maksu- ja majanduspoliitikast majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Täpsem informatsioon üritusel osalemise kohta jaan.mannik91@gmail.com või kesknoorte Facebookist – www.facebook.com/kesknoored.

Programmi uuendamisega loodetakse ühele poole jõuda selle poolaasta jooksul, luues sellega noortele hea platvormi, millega minna vastu juba sügisel ees ootavatele kohalike omavalitsuste valimistele.

 

Jaan Männik

Keskerakonna Noortekogu volikogu esimees