Scroll to top

Keskerakonna noortekogu volikogu uued komisjonid alustasid oma tööd


kesknoor - 9. juuli 2024 - 0 comments

2. juulil toimusid Keskerakonna büroos noortekogu volikogu komisjonide esimesed koosolekud, kus valiti komisjonide esimehi ja koostati tööplaane. Sellel hooajal alustasid oma tööd sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus- ja kultuuri- ning keskkonnakomisjon. Iga komisjoni koosseisus on 5 liiget.

  • Haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks oli valitud Daniel Litovtsenko.
  • Keskkonnakomisjoni esimeheks sai Anton Koptev.
  • Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks sai taasvalituks Georg Villenberg.

Edu komisjonidele oma plaanide elluviimises!