Scroll to top

Riigikogu majanduskomisjon arutas Kesknoorte kollektiivset pöördumist ilutulestiku laskmise piiramisest


kesknoor - 12. apr. 2024 - 0 comments

Riigikogu majanduskomisjon arutas Keskerakonna noortekogu poolt algatatud kollektiivset pöördumist “Ilutulestiku laskmine ainult aastavahetusel!“. Majanduskomisjoni koosolekul tutvustasid rahvaalgatust Kesknoorte esimees Valentina Bortnovski ja aseesimees Kristi Rüütel. 

Keskerakonna noortekogu esimees Valentina Bortnovski sõnas, et ilutulestiku laskmine linnakeskkonnas võib tekitada probleeme ka nende inimeste jaoks, kelle maja lähedal lastakse ilutulestikku. “Müra, suits ja muud ilutulestikust tingitud häiringud võivad mõjutada nende igapäevast elu ning võtta ära võimaluse rahulikult puhata ja lõõgastuda”, rääkis Valentina Bortnovski ning lisas, et ilutulestiku laskmine häirib mitte ainult inimeste, vaid ka loomade heaolu. Seetõttu tuleks eraisikutel lubada ilutulestiku laskmist ainult aastavahetusel ehk 31. detsembril ja 1. jaanuaril. 

Kollektiivse pöördumise algatajad toovad välja, et iga-aastaselt on näha liiga palju õnnetusi, kus ilutulestik satub valede isikute kätte, sealhulgas laste või joobes inimeste kätte, kes ei oska sellega ohutult ümber käia. Sellised õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid vigastusi või isegi surma ning need on tihti seotud ebapiisava teadlikkuse või hooletusega. Lisaks tuleb arvestada ka keskkonnamõjudega. Ilutulestikus kasutatakse sageli kemikaale, mis võivad õhku ja maapinda saastada ning kahjustada ökosüsteemi ning looduslikke elupaiku.

Riigikogu majanduskomisjon võttis kollektiivse pöördumise “Ilutulestiku laskmine ainult aastavahetusel” esitajate seisukohad teadmiseks ning otsustas edasi minna pöördumises püstitatud probleemi lahendamisega. Siseministeeriumile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile anti suunised jätkata arutelusid erinevate osapooltega ja tulla peale analüüsi ning arutelusid välja võimalike muudatustega.