Scroll to top

Kesknoored korraldasid noortekogude vahelise debati


kesknoor - 21. juuni 2018 - 0 comments

12. juunil läksid väitlustulle kesknoored, noorsotsid ja reforminoored. Debatt toimus kahel teemal: kas Eestis võiks kasutusele võtta 4-päevase töönädala ning kas Eesti peaks asendama riikliku ravikindlustuse erakindlustusega. Tegemist oli struktureeritud debatiga, kus oli oluline sisu, stiil ja strateegia, ning valiti ka võitjad.

Väitluse eesmärk oli poliitikasse tuua rohkem konstruktiivset ja argumenteeritud arutelu. Seetõttu hinnati mõttekäigu loogilisust, esitatud tõestusmaterjale, kõne esituse kvaliteeti, struktureeritust, ajakasutust, olulise eristatust ebaolulisest ja meeskonnatööd. Väitluse käigus peeti silmas ka noorte võimekust jääda viisakaks – nimelt võeti negatiivselt arvesse ebaviisakust.

Teemal “Kas Eestis võiks kasutusele võtta 4-päevase töönädala?” poolt debateerisid noorsotsid Joosep Vimm ja Barbara Brigita Oja ning vastu reforminoored Katarina Elisabeth Saage ja Tuuli Helind. Teemal “Kas Eesti peaks asendama riikliku ravikindlustuse erakindlustusega?” poolt debateerisid reforminoored Kristo Enn Vaga ja Sten Laansoo ning vastu kesknoored Markus Meier ja Gerttu Alteberg. Erapooletu kohtunikepaneeli moodustasid Karl Sprenk (Eesti Noorteühenduste Liit), Erik Haamer (Eesti Väitlusselts) ja Markus Rosin (Eesti Õpilasesinduste Liit).

“Mul on hea meel. et just kesknoored on antud debatti peakorraldajad. Oleme teinud esimesed sammud konsensuse ja konstruktiivsuse poole. Liiga palju on meie avalikus ruumis vääritult üle pingutatud emotsionaalset totaalmanamist kui kasutada Jaak Jõerüüti sõnu. Põnev debatt on võimalik ka üksteise laimamiseta ning selgelt ja argumenteeritud,” ütles kesknoorte esimees Karine Oganesjan. “Mul on väga hea meel, et jagame seda arusaama teiste noortekogudega ning saame sedaviisi eeskuju näidata ka vanematele poliitikutele.”

Järgmine debatt, mida kesknoored eest veavad, toimub hariduse teemal 12. septembril 2018.

Rohkem pilte sellest debatist vaata siit: LINK