Scroll to top

Kesknoored tegid pöördumise Euroopa liberaalide ja demokraatide ühendusele, et nad hääletaksid 20. juunil Euroopa Liidu uue autoriõiguste direktiivi vastu


kesknoor - 21. juuni 2018 - 0 comments

Pöördumise teinud noored leiavad, et uue autoriõiguste direktiivi artiklid 11 ja 13 seavad ohtu ajakirjanduse ja üldise sõna- ja loomevabaduse. “Tegime pöördumise Euroopa liberaalide ja demokraatide ühendusele, et uue direktiiviga ei kaoks kellegi sõnaõigus ja loomevabadus. Loodavad direktiivid kehtivad kõigile – mitte pelgalt suurtele ettevõtetele, vaid ka igale inimesele. See tähendab, et igasugune uudiste ja teabe jagamine muutub keerukaks ning soodustab vale uudiste teket,” ütles Kesknoorte esimees Karine Oganesjan.

Kesknoored toovad välja, et artikkel 13, mille kohaselt algoritmidele põhinev süsteem filtreerib üles laetavat sisu, põhjustab loomevabaduse kadumist. “Kuigi kasutame oma elus palju tehnoloogiat, ei saa me sellele täielikult toetuda. Taoline tehnoloogia ei suuda eristada, et kas on tegemist paroodia või memega. Kuna tehnoloogia ei suuda seda eristada, siis vastavat sisu ei lasta laiale ringlusele. Sel juhul on tegemist aga loomevabaduse piiramisega,” kommenteeris Kesknoorte juht. “Euroopa Liidus elavad noored on sündinud digitaalsel ajastul. Interneti kasutamine on integreeritud igapäevasesse ellu ja see on normaalne elu osa – me loeme uudiseid, suhtleme teistega ja loome avaldamiseks mõeldud sisu.”