Scroll to top

Kesknoored tutvusid valitsusliidu aluspõhimõtetega


kesknoor - 9. jaan. 2017 - 0 comments

Aasta pidavat mõningate ütluste järgi kujunema selliselt nagu aasta esimene päev. Kesknoored võtsid aga aasta neljanda päeva enda harimiseks ning loodavad, et sellest on kasu lisaks jooksvale aastale ka edaspidi. Nimelt korraldasime erakonna büroos koolituse valitsusliidu aluspõhimõtetest ning valitsuse 100 päeva plaanist. Kesknoori käis koolitamas peaministri büroojuht Tanel Kiik.

Tanel Kiik selgitas valitsuse nelja suuremat eesmärki – hoida ja tugevdada meie julgeolekut, viia Eesti välja majandusseisakust, suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust ning pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule. Tegevusprogramm nende nelja eesmärgi täitmiseks sai kinnitatud veel möödunud aasta detsembrikuu lõpus ning sisaldab endas detailset nimekirja konkreetsetest ülesannetest koos vastutava ministri ja tähtajaga. Juba praegu käib aga töö valitsuse 100 päeva plaani täitmise nimel, kus on kirjas, mis peab valitsus hiljemalt 3. märtsiks kindlasti tehtud saama.

Eesti rahvaarvu suurendamiseks on näiteks vaja veel jaanuarikuus paika saada vanemapuhkuse ja vanemahüvitise süsteemi muutmise ettepanekud. Soov on tõsta lasterikka pere toetus 300 euroni kuus. Samuti on vaja valmis töötada eelnõu, mis tõstaks lasteaiaõpetajate palkasid vähemalt kooliõpetajate palga alammäärani. Ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamise nimel on sel kuul vaja luua põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, mis tõstaks koolitoidu toetuse 1 euroni ning sätestaks koolipidajale kohustuse pakkuda kõigile õpilastele tasuta koolilõunat, et koolides pakutav toit oleks tervislik ja kättesaadav. Riigihalduse minister Mihhail Korb peab jaanuarikuus paika panema tegevus- ja ajakava maavalitsuste tegevuse lõpetamiseks. Juba detsembrikuus jättis valitsus Eesti majandusseisakust väljaviimiseks ära majutusasutuste käibemaksu tõusu ning tühistas ka diislikütuse aktsiisi tõusu 2018. aastal. Eesti julgeoleku hoidmiseks ja tugevdamiseks on muuhulgas plaanis suurendada politsei kiirreageerimisvõimekust ning tugevdada kogukonnakeskset politseitööd ja piirkonnapolitsei võrgustikku eeskätt maapiirkondades.

Nii valitsusliidu aluspõhimõtete dokument, valitsuse 100 päeva plaan kui ka valitsuse detailne tegevusplaan on kättesaadav nii eesti- kui venekeeles leheküljel valitsus.ee. Kesknoorte tegemiste ning järgnevate koolitustega saab ennast kursis hoida www.kesknoored.ee või meie Facebooki leheküljel www.facebook.com/kesknoored.

Alina Tubli

Keskerakonna Noortekogu esimees