Scroll to top

Koroonaviirus on eesti hariduse proovikivi / kоронавирус это испытание для эстонского образования


kesknoor - 18. märts 2020 - 0 comments

Информация по-русски внизу

Mark Jefimov, Eesti Keskerakonna Noortekogu liige ja 11. klassis käiv õpilane

Alates 16. märtsist on kõik Eesti koolid üle läinud kaugõppele. Eesti hariduse jaoks on see üleminek teatav proovikivi – kas haridussüsteem töötab ka kaugõppena. Minu arvates on vähemalt kolm võimalikku stsenaariumi, kuidas distantsõpe kujuneb, kirjutab kesknoor Mark Jefimov.

Aasta alguses ei osanud me isegi ette kujutada koroonaviiruse mõju kogule maailmale ega Eestile. Nüüd on koroonaviirus Euroopas ja kogus maailmas tekitamas suurt segadust. Kasutusele on võetud meetmeid, et haigust tõkestada – üks neist on koolihariduse viimine distantsõppele

Mitmetele koolide jaoks pole kaugõpe midagi uut, sest seda on kaugõppe päeva raames juba katsetatud. Praegune olukord pole aga planeeritud, vaid see tuli ootamatult. See on  tõeline proovikivi nii õpetajatele, õpilastele kui ka lastevanematele. Lõppude lõpuks ei suuda keegi täpselt ennustada karantiinimeetmete mõju õpilaste tulemustele ja teadmistele. Õppurina tuvastasin kolm võimalikku stsenaariumi koronaviiruse mõju kohta Eesti haridusele.

Stsenaarium – kaugõpe on parem kui statsionaarne

Kui arvestame parima võimaliku stsenaariumiga, võib karantiin viia haridussüsteemi  täieliku ülevaatamiseni.

Tuleb mõista, et täna kaugõppele on õpetajal senisest suurem võimalus kontrollida igat ülesannet. Kui räägime tavalisest klassitööst, siis on nende pidev kontrollimine peaaegu võimatu, sest õpetajalt võtab see palju aega. Kodus täidavad õpilased ülesandeid, mida nad peavad teatud aja jooksul läbima. Seega, et mitte halba hinnet saada, tuleb ühel või teisel viisil see ülesanne täita (loodan, et see tähendab senisest ka rohkem süvenemist). Lisaks korraldavad paljud õpetajad veebikonsultatsioone näiteks Skype’is. See tähendab, et kõik, kellel on küsimusi iseseisvalt omandatud materjalide kohta, saavad üks ühele juhendamise. See on personaalsem ja loodetavasti ka efektiivsem.

On tõenäoline, et selline süsteem võimaldab õpilastel suhtuda õppimisse vastutustundlikumalt ja tekitab soovi, et nad leiaksid enda jaoks midagi uut ja huvitavat. Sel juhul võidakse tulevikus kaugõppe nädalaid eraldi planeerida ning testide ja kodutööde tegemisel saab seejärel kasutada edukaid koolitusmeetodeid ja lähenemisviise.

Stsenaarium – kaugõpe pole end ära tasunud

Kaugõppele sunnitud ülemineku teiseks võimalikuks tulemuseks võib olla õpilaste teadmatus, mida nõuab õppekava. Fakt on see, et klassiruumis on õpilastel alati võimalus küsida arusaamatut otse ja õpetajatel võimalus süveneda klassi raskesse materjali.

Kahjuks pole kõigil õpetajatel suurepärased arvutioskused, mistõttu võivad õppeprotsessid takerduda õpetaja oskuste taha. Siinkohal võime lisada asjaolu, et mõned õpilased ei pruugi õpingutele vastu seista, kui neil on võimalus mängida arvutimänge.

Võib juhtuda, et õppekava eesmärgid ei saa täidetud, mis võib viia õppeaasta pikendamiseni või näiteks kevadvaheaja tühistamiseni. Muidugi on see äärmuslik meede.

Stsenaarium – kaugõpe pole koolielu mõjutanud

Kolmas variant Eestis toimuvate sündmuste arengust on suhteliselt null –  ei ole halb ega hea. See tähendab, et õpilased omandavad uue materjali. Samas tekivad lüngad, mis on omased ka tavaõppele. Sel juhul ei ole kodus ja koolis õppimise vahel olulisi erinevusi. Kaugõpet ei saa kiita ega laita, vaid toimis ajutise võimalusena

Ausalt, minu arvates on see Eesti koronaviiruse kriisi kõige tõenäolisem tulemus. Igal juhul on see haridustöötajatele, õpilastele ning lapsevanematele tohutu õppetund ja suur hoog digitaalse õppe arendamisel. See sunnib meid kõiki olema nutikam ja paindlikum ning saada hakkama ootamatutes oludes.

Koroonaviirus on justkui kogu maailma tugevustest, sest näitab meile kätte nõrgad kohad. Olen kindel, et meie riik saab selle raske olukorraga hakkama. Lõppude lõpuks pole võitja tingimata see, kes lahingu võitis, vaid see, kes tegi järeldused ja sai tugevamaks. Usun, et haridus- ja teadusministeerium teeb kriisist palju järeldusi, mis saab olema meie haridussüsteemi hüppelaud.

Kоронавирус — это испытание для эстонского образования

Марк Ефимов, член молодёжной Центристской организации и ученик 11 класса

С 16 марта все школы Эстонии перешли на дистанционный режим обучения. Для эстонского образования этот переход станет определённым испытанием — способна ли функционировать система образования в отсутствии учебных помещений. По моему мнению, есть как минимум три возможных варианта развития событий, пишет молодой центрист.

Хоть в самом начале года, в январе, когда коронавирусная инфекция COVID-19 только начала распространяться в Китае, мы даже не могли себе представить её влияния на мир и конкретно на Эстонию. Сейчас же коронавирус в Европе. Для сдерживания распространения заболевания приняты меры, одна из которых это перевод школ на дистанционный режим обучения.

Для некоторых школ дистанционное обучение — это не что-то новое, а уже опробованный в рамках дня дистанционного обучения способ познания новой информации. Нынешняя ситуация не была заранее спланирована и пришла очень неожиданно. Это настоящее испытание для учителей, учеников и родителей. Ведь никто не может точно предсказать влияние карантинных мер на результаты и знания учеников. Будучи ещё учеником, я выделил три возможных сценария влияния коронавируса на эстонское образование.

Сценарий: дистанционное обучение лучше стационарного

Если рассматривать наилучший из возможных вариантов развития событий, то карантин может привести к полному пересмотру подхода к образовательному процессу.

Дома ученики выполняют задания, которые им необходимо сдать к определённому времени. Значит, чтобы не получить плохую оценку, так или иначе задание нужно будет сделать (надеюсь это значит, и большее погружение в учебный процесс). Если говорить об обычных классных работах, то постоянно их проверять практически невозможно, потому что это забирает много времени у преподавателя. Помимо этого, многие учителя будут проводить онлайн консультации, например, в Skype. То есть, все у кого возникнут вопросы по самостоятельно пройденному материалу, смогут его задать и получить от учителя ответ.

Вполне вероятно, что такая система позволит ученикам более ответственно подходить к изучению тем и создаст у них желание самостоятельно изучить что-то для себя новое и интересное. В таком случае, в будущем может быть отдельно запланированы недели дистанционного обучения, а успешные методы и подходы к обучению могут потом использоваться и для проведения контрольных работ и домашних заданий.

Сценарий: дистанционное обучение себя не оправдало

Другим возможным результатом вынужденного перехода на дистанционное обучение может стать недостаточное владение учениками требуемыми по школьной программе знаниями. Дело в том, что в классе у учеников всегда есть возможность напрямую спросить непонятное, а учителя возможность углубиться в сложный для класса материал.

К сожалению, не все учителя превосходно владеют компьютером, из-за чего учебный процесс может ухудшиться. Сюда же, можно добавить тот факт, что у некоторых учеников может не получится устоять перед учёбой, имея возможность поиграть в компьютерные игры.

Может случиться и такое, что учебная программа не будет до конца пройдена, и это  может привести к продлению учебного года или например, к аннулированию весенних каникул. Конечно, это крайне мера, но она не исключена.

Сценарий: дистанционное обучение не повлияло на школьную жизнь

Ещё один вариант развития событий, имеющий место быть в Эстонии — это условно говоря «нулевой результат»: ни плохо, ни хорошо. То есть, ученики проходят новый материал, возможно и будут пробелы, но от них и в обычном школьном обучении нельзя уйти. В данном случае, существенные разницы между обучением дома и в школе не будет. Дистанционное обучение не подвергается ни критике, ни похвале, просто произошло временная смена формы обучения.

Честно, на мой взгляд, это и есть максимально вероятный исход кризиса с коронавирусом в Эстонии. В любом случае, это будет огромным уроком для работников сферы образования, учеников и их родителей, а также большим толчком для развития дигитального обучения. Это сделает нас умнее, гибче и поможет в будущем справляться с неожиданными событиями.

Коронавирус — это тест для всего человечества, потому что это выявит наши слабые стороны. Уверен, наша страна справится с этой задачей. В конце концов, победитель это не обязательно тот, кто выиграл битву, а тот, кто сделал выводы, и стал сильнее. Уверен, министерство образования и науки сделает много выводов из этого кризиса, что станет своеобразным «трамплином» для нашей системы образования.