Scroll to top

Noortevolikogud ja poliitnoored nõuavad valitsuselt üleriigilise koolilõuna toetuse tõstmist 2 euroni


kesknoor - 19. okt. 2022 - 0 comments

19. oktoobril esitas Tallinna linna noortevolikogu koos teiste osaluskogude ja poliitiliste noortekogudega valitsusele pöördumise koolitoidu kättesaadavuse ja kvaliteedi osas. Noored paluvad valitsusel tõsta alates 1. jaanuarist 2023 koolilõuna toetus 1 eurolt 2 euroni.

„Laual on kaks võimalikku stsenaariumi: koolitoidu kvaliteet langeb või tuleb vanematel koolilõuna eest maksta. Halvimal juhul juhtuvad mõlemad. Loodame, et riik võtab meie ettepanekut kuulda ja leiab võimaluse tõsta koolilõuna tasu 2 euroni,” lausub Tallinna linna noortevolikogu esimees ning Kesknoorte pressisekretär Mark Jefimov.

Hetkel kehtiva korra järgi kulub riigil ühe lapse koolilõuna peale 1 euro päevas, millele lisandub omavalitsuse ja mõnel juhul ka lapsevanemate panus. Viimane riigipoolne koolitoidu toetuse tõstmine toimus 2018. aastal, kui toetust tõsteti 0,78 eurolt 1 euro peale.

Noortevolikogude ja poliitnoorte pöördumine

Lugupeetud peaminister, haridus- ja teadusminister, Vabariigi Valitsus!

Õpilased ja nende vanemad on tõsiselt mures kiire hinnatõusu pärast toiduainete sektoris. Ootame siin Teie sekkumist, et kõrge inflatsioon ei mõjutaks koolitoidu kvaliteeti ja kättesaadavust. Seda eelkõige seetõttu, et paljude õpilaste jaoks on koolitoit ainsaks korralikuks söögikorraks päevas. Palume, et 2023. aasta riigieelarves suurendataks riigi osa koolilõuna kompensatsioonist 1 eurolt 2 eurole. Miks?

Toome välja juba teada tõsiasja, et hinnatõus on olnud hüppeline ning praeguse rahastusmudeli alusel kannatab kahtlemata kvaliteet. Ainuüksi suhkur on kallinenud 86,2%, jahu ja tangained 76%, maitseained 61,4%, muud õlid 60,6%, munad 54,4% ning loomaliha 53,5%.

Ehkki kohalikel omavalitsustel on juba praegu suur hulk muid kohustusi, mis hinnatõusu tingimustes nõuavad lisakulutusi, on mõned kohalikud omavalitsused käimasolevast õppeaastast leidnud siiski võimaluse suurendada koolilõuna rahastamist. Näiteks rahastab Tallinn alates 2022. aasta 1. septembrist ühte koolilõunat 1,56 euroga, mis on 22 senti rohkem kui eelmisel aastal. Ent kuna hindade tõus on püsiv, on see summa juba praegu ebapiisav, et pakkuda koolinoortele ka edaspidi kvaliteetset, toitvat ja mitmekülgset lõunasööki.

Mitte kõikidel kohalikel omavalitsustel ei ole soovi järgida Tartu linna eeskuju, kus sellest õppeaastast tuleb osa koolitoidu maksumusest tasuda lapsevanematel, kellel on praeguses majanduslikus olukorras ka palju teisi lisakulutusi.

Maikuus pöördus Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus riigi poole palvega tõsta alates 2022/2023. õppeaastast riigipoolne koolilõuna toetus 1,50 euroni õppepäeva kohta ja koolides, kus on kokku 100 või vähem õpilast 1,80 euroni õppepäeva kohta. Kahjuks jättis valitsus selle ettepaneku tähelepanuta.

Toitumine on lapse normaalse arengu ja tervisliku seisundi peamine määraja ning tagab ka organismi vastupidavuse. Soe ja mitmekülgne söök aitab ennetada haigusi, parandada õppurite akadeemilisi saavutusi ja üldist sooritusvõimet ning võimaldab neil kohaneda paremini igapäevaeluga. Ebapiisav toitainete tarbimine varases eas soodustab ainevahetushäirete tekkimist ning mõjutab negatiivselt laste füüsilist ja vaimset arengut, haigestumist ja õpitulemusi.

Lugupidamisega

Tallinna linna noortevolikogu

Tartu linna noortevolikogu

Maardu linna noortevolikogu

Lääne-Virumaa Noortekogu

Anija valla noortekogu

Harku valla Noortevolikogu

Elva valla noortevolikogu

Tori valla noortevolikogu

Keskerakonna Noortekogu

Noored Rohelised