Scroll to top

Valentina Bortnovski: munitsipaalkoolide nimede ümbernimetamine: kas vajalik sõnakõlks või praktiline lahendus?


kesknoor - 26. märts 2023 - 0 comments

Viimasel ajal on Eestis tõusnud järjest enam üles küsimus munitsipaalkoolide nimede ümbernimetamisest ning eriti Tallinnas on tekkinud palju poleemikat selle teema ümber. Isamaa erakond on võtnud eesmärgiks eemaldada koolinimedelt sõna “vene” ning põhjendab seda sellega, et sellised nimed ei kajasta Eesti riigi ja kultuuri eripära ning võivad tekitada segadust rahvusliku kuuluvuse osas.

Paljud Tallinna munitsipaalkoolide õpetajad, õpilased ja lapsevanemad on aga selle vastu, et nende koolide nimed ümber nimetatakse. Nad peavad seda ebavajalikuks ja lihtsalt ajaviiteks, sest kooli nime muutmine ei muuda kooli sisu ja õppemeetodeid. Samuti leitakse, et kooli nimi peaks peegeldama kooli ajalugu ja traditsioone ning seetõttu ei tohiks nime muutmine olla kergekäeline otsus.

Lisaks võib kooli nime muutmine kaasa tuua ka praktilisi probleeme, näiteks võib see segadust tekitada kooli dokumentide ja tunnistuste väljastamisel ning õpilaste registreerimisel. Samuti võib kooli nime muutmine kaasa tuua lisakulusid, näiteks uute märkide ja sildistuste paigaldamise ning reklaamimaterjalide trükkimise näol.

On oluline märkida, et Eestis on juba palju koolinimesid ümber nimetatud ning paljudel koolidel on juba ammu uued nimed, mis ei sisalda sõna “vene”. Kuid nende koolide nimede muutmine ei ole kaasa toonud mingisuguseid positiivseid muutusi koolihariduses ega ka Eesti ühiskonnas laiemalt. Seega võib küsida, kas selline sõnakõlks või formaalsus on ikka vajalik ja kas sellele peaks pöörama nii palju tähelepanu, eriti kui sellel puudub igasugune praktiline väärtus.

Kokkuvõttes võib öelda, et munitsipaalkoolide nimede ümbernimetamine ei pruugi olla parim viis lahendada Eesti ühiskonna integratsiooni probleeme. Pigem peaks keskenduma praktilistele lahendustele, mis toovad kaasa reaalseid positiivseid muutusi koolihariduses ja ühiskonnas tervikuna.