Scroll to top

Georg Villenberg: Reforminoored, aitab võõrastesse telefonidesse piilumisest!


kesknoor - 27. juuli 2023 - 0 comments

Hiljuti avaldati Eesti Päevalehe veebiportaalis reforminoorte artikkel, milles autorid püüdsid tõestada vene keelsete koolide ohtlikkust Eesti julgeolekule. Reformierakonna noorteorganisatsiooni peamine argument põhineb oletusel, et vene õppekeelega koolide õpilased toetavad Putinit ja Kremli režiimi. Nende seisukoht tuleneb arvamusest, et vene keelsetes koolides ei integreeru õpilased piisavalt Eesti ühiskonda, mistõttu tekkivad neil infolüngad, mida Kreml võib manipuleerimiseks ära kasutada. Oma väidete tõestamisel on reforminoored aga teinud mitmeid faktivigu, asendanud mõisteid ja kasutanud demagoogiat.

Esimene mõte, mis artiklit lugedes tekib: “kus on faktid, mis tõestavad, et teil on õigus?”. Kogu artikkel koosneb klišeedest, mida ei toeta ükski fakt. Polnud ainsatki viidet teaduslikele artiklitele ja uurimustele, mis tõestaksid seost vene keelse hariduse ja poliitiliste eelistuste vahel. Reforminoorte mõtted olid nende subjektiivsed hinnangud ning kahtlased ja kontrollimatud faktid elust.

Näitamaks vene keelsete koolide õpilaste eraldumist Eesti ühiskonnast ja kokkuvõtteks nende poliitilistest seisukohtadest räägib üks autoritest, kuidas ta ühes vene keelses koolis mööda koolikoridore kõndides märkas, et õpilased vaatavad Tik-Toki videosid, mis romantiseerivad sõda ja ülistavad Putini režiimi. Kas on see asjaolu ümberlükkamatu fakt? Kui see päriselt ka nii oli, kas selle järgi saab hinnata tervet elanikkonnarühma? Ilmselgelt mitte.

Arvestades, et autori olukord Tik-Toki videoga oli ainuke konkreetne näide venekeelsete koolide õpilaste väidetavalt Kremli-meelsest positsioonist, tasub sellele rohkem tähelepanu pöörata. Tegelikult see näide ei pruugi isegi reformistide artikli teemaga haakuda. Autorid püüdsid tõestada, et just vene keelse koolikeskkond paneb lapsed Kremlit ja Putinit toetama. Kas videod Tik-Tokis on osa kooli õppekavast, elust, ühiskonnast? Absoluutselt mitte.

Soovitatud videod Tik-Tokis ei tulene kindlasti inimese õppimiskohast. Reeglina põhinevad Tik- Tokis soovitatavad videod inimese elukohast ja ka tema huvidest. Samuti ei tohi unustada, et Tik-Tok on endiselt paljudes riikides kui julgeolekuoht iseenesest kuna antud rakendus on Hiina päritolu ning selle kaudu võivad totalitaarse riigid püüda muuta jälgijate poliitilisi eelistusi. Arvestades esimest asjaolu ja uskudes, et antud rakendus ei kujuta rakendusena julgeolukuohtu,  peaksid Eestis elavad inimesed sattuma eesti ja eestikeelsete autorite videotele. Kuid nende mitte kõige parema kvaliteedi tõttu asendatakse need videod tõesti muu keelsete videotega. See tähendab, et selle probleemi väljajuurimiseks on vaja luua huvitavamaid, asjakohasemaid ja õigete mõtetega videoid eesti keeles, et seda saaksid vaadata Eestis elav jälgijaskond.

Rääkides laste huvidest, siis need kujunevad tõesti lähtuvalt last ümbritsevast keskkonnast, sh õpetajatest ja perekonnast, mida autorid mainivad. Siiski ei mõjuta õpetajad tõenäoliselt õpilase poliitilisi eelistusi. Kuna reforminoored armastavad väga rääkida näidetest oma elust, siis mina omakorda võin välja tuua, et õppides 12 aastat vene keelses koolis ei ole ma kordagi Kremli-meelset retoorikat kuulnud ega näinud. Pealegi ei püüdnud õpetajad mulle kunagi oma poliitilisi vaateid peale suruda.

Mainides perekonna mõju lapse huvidele, tasub öelda, et inimeste mõtlemist mõjutab ka valitsuse ja ühiskonna kui terviku suhtumine neisse. Kui ühiskond kohtleb sind kui teise klassi inimest, muutud propagandale vastuvõtlikumaks. Teisisõnu, sellise algselt tõrjuva suhtumisega vene perekondadesse, lumpeniseeruvad nad ja muutuvad Venemaa propagandat kergemini tajutavaks. Arvestades, et eestikeelsele õppele läbimõtlemata üleminekul langeb venekeelsete inimeste haridustase ja Tik-Tok ei kao kuhugi, jätkavad venekeelsed lapsed nende videote vaatamist eestikeelsetes koolides ning omastavad vene propagandat veelgi kergemini.

Reforminoorte tõstatatud probleemi lahendamiseks on vaja ülesehitada inklusiivne ühiskond. See tähendab, et inimesed elavad austusele rajatud ühiskonnas, sõltumata nende soost, vanusest, rahvusest, keelest, võimetest või muudest omadustest. See oleks parim relv Putini ja Kremli propaganda vastu. Küll aga näeme Eestis tõsist ühiskonna lõhestamist, mille aluseks on ebavõrdne suhtumine venekeelsetesse inimestesse. Just nii suhtuvad ka eelmainitud artiklis  reformierakondlased vene keelsesse kogukonda. Ilma igasuguste faktideta, suhtuvad reforminoored vene perekondadesse absoluutse lugupidamatusega ja põlgusega, vihjates, et nad kõik on eranditult Kremli-meelsed. Kuidas muud moodi saab nimetada sellist suhtumist venekeelsetesse peredesse, kui mitte “ühiskonna lõhestamiseks”?

Inklusiivse ühiskonna jaoks on oluline majanduse heaolu. Millega aga tegeleb Reformierakonna valitsus? Rahva riisumisega maksude tõstmise kaudu, mis kindlasti ei too kaasa majanduse heaolu. See asjaolu tekitab vastupidise efekti ning inimesed Eestis ei usalda enam oma valitsust ning läbi mille on kergemini avatud välispropagandale.

Reforminoored tunnevad heameelt eesti õppekeelele ülemineku seaduse vastuvõtmise üle. Reformierakonna juhitud valitsus kiitis heaks plaani see üleminek läbi viia. Kuid nagu üsna hiljuti selgus, pole selle plaani elluviimiseks piisavalt vahendeid. Haridusminister Kristina Kallas märkis, et ülemineku elluviimiseks on juba vastu võetud plaani järgi puudu 27 miljonit eurot, mis tähendab, et  üleminek eesti õppekeelele on ohus. See kõik on koalitsioonis domineeriva Reformierakonna tõttu. Jääb vaid reformistide koalitsioonipartneritele edu soovida, sest selliste sõpradega pole isegi vaenlasi vaja.