Scroll to top

Johannes-Emmanuel Allas: Tallinna noored ei näe põhjust muuta ühistransporti tasuliseks


kesknoor - 30. märts 2024 - 0 comments

Noorte jaoks on tasuta ühistransport olnud ning jääb väga tähtsaks vahendiks kooli ja trenni jõudmiseks, kirjutab Tallinna noortevolikogu liige Johannes-Emmanuel Allas, kelle seisukohti toetab veel 12 noorte esindajat.

26. märtsil Tallinna linnavolikogu opositsioon avaldas linnapeale umbusalduse, mis lõpetas tema valitsemisaja. Umbusaldusele järgnes terve hulk intervjuusid, kus toodi välja kõikvõimalikke Tallinna arengusuundi. Üks nendest oli tasuta ühistranspordi kaotamine Tallinna linnas, mille on välja käinud Pärtel-Peeter Pere.

Tasuta ühistransport on niivõrd meie ellu juurdunud, et keegi isegi ei teadvusta, et see võiks kunagi muutuda tasuliseks. Samas väidetakse, et uue koalitsiooniga Tallinnas see on võimalik. Ühistranspordi tasuliseks muutmine mõjutab kõiki Tallinna linna elanikke, kuid eeskätt meie Tallinna noori. Statistikaameti andmetel (2023)  elab Tallinnas pea 60 000 noort vanuses 10–24 aastat, kes kasutavad ühistransporti kasvõi kooli sõitmiseks. Muutes selle tasuliseks, on raske ette kujutada, kust noored hakkavad leidma täiendavat ressurssi bussipiletite ostmiseks.Noored kasutavad Tallinna ühistransporti üsna palju

On väga loogiline, et noored kasutavad ühistransporti: autot veel osta ei saa ning suuremas pildis on ühistransport Tallinnas mugav. Tasuta ühistransport soodustab ka koolivälistes huviringides osalemist, kuna see ei tekita lastevanematele ja noortele lisakulu punktist A punkti B jõudmiseks. Hiljuti käima pandud öine ühistransport on veelgi suurendanud noorte võimalusi vaba aja veetmiseks Tallinna südalinnas ja mujal.

Tasuta ühistransport annab noortele võimalusi arenguks. Samas, muutes ühistranspordi tasuliseks, muudame noorte elu, mis on praegugi juba keeruline, justkui veel keerulisemaks. Kujutagem ette olukorda, kus noored võiksid jääda mingist huviringist ilma lihtsalt sellepärast, et nad peavad täiendavalt maksma ühistranspordi eest. See on otsekui täiendavate takistuste loomine noortele. Sellist ideed noored kuidagi ei toeta.Tasuline ühistransport ei too kaasa vajalikke muutusi

Tallinna ühistranspordiga sõitsid reisijad 96 miljonit korda (Pealinn, 2023). See näitaja peegeldab hästi ühistranspordi kasutamist Tallinnas. Kuigi pole teada, kui suur osa neist reisidest olid noorte tehtud, on noorte osalus kindlasti märkimisväärne. Kuigi palju räägitakse soovist muuta ühistransport veelgi kvaliteetsemaks ja suurendada selle kasutajate arvu, on tõenäolisem, et kasutajate arv hoopis väheneb.

Paljud inimesed eelistavad autole ühistransporti seni, kuni ühistransport on tasuta. Muutes ühistranspordi tasuliseks, võime suurendada autostumist Tallinnas, rääkimata autostumisega kaasnevatest probleemidest.

See ei tooks kasu ka noortele pikemas perspektiivis. Kui noor peaks maksma ka ühistranspordi eest, tähendaks see, et ta peaks millestki loobuma. Kui soovime, et noored areneksid, peame neisse investeerima ning ühistransport võiks olla üks riigi ja linna tehtavaid investeeringuid.Tallinna linna noortevolikogul on ka mõju linnavolikogule

Tuleb tõdeda, et Tallinna linnavolikogu liikmed tihti unustavad Tallinna noortevolikogu eksistentsi ning see kehtib kõigi linnavolikogus esindatud erakondade kohta. Samas on noortevolikogul võimalus mõjutada linnavolikogus toimuvaid protsesse, eriti haridus- ja kultuurikomisjonis.

Vastavalt Tallinna linna noortevolikogu põhimäärusele (2021) on noortevolikogul õigus nimetada enda esindaja haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu, mis annab noortevolikogu esindajale ka hääleõiguse. Ka teistesse komisjonidesse on õigus määrata enda esindajat, kuid ainult sõnaõigusega.

Kuigi noortevolikogul oleks keeruline otsest mõju avaldada linnavolikogu protsessidele, on meil kindlasti mõju haridus- ja kultuurikomisjonis. Minu arvates võib ühistranspordi arutelu muutuda tuliseks ning ma pooldan tasuta ühistranspordi säilitamist. See on noortele oluline.Vajadusel hakkavad noored võitlema ühistranspordi eest

Tasuta ühistransport on alati olnud poliitiliste maailmavaadete vahel aruteluteema. See on mõistetav, kuna erinevatel inimestel on erinevad vaatenurgad. Ent me ei tohi jõuda poliitikaga sinnani, kus algab meie riigi tulevik. Noored on meie riigi tulevik ning neisse tuleb investeerida. Tasuta ühistransport on üks investeeringutest, mida nii riik kui ka kohalikud omavalitsused saavad noorte heaks teha. Ühistransport peab jääma noortele tasuta.

Johannes-Emmanuel Allase kirjutisele on toetuseks alla kirjutanud ka

Edwina Kostjuk, noortevolikogu liige

Jaana-Maria Froš, noortevolikogu liige

Anastasia Kotšura, noortevolikogu liige

Jegor Tšumak, noortevolikogu liige

Sofii Voomets, noortevolikogu liige

Darja Šklovskaja, noortevolikogu liige

Milena Romanova, noortevolikogu liige

Aleks Aunapu, noortevolikogu aseesimees

Vadim Antifeev noortevolikogu liige

Dimitri Sazanov noortevolikogu liige

Valter Veebel, noortevolikogu liige

Arseni Tsõgankov, noortevolikogu esimees