Scroll to top

Keskerakonna noortekogu: Tuleb algatada kättemaksuseaduse eelnõu


kesknoor - 1. apr. 2017 - 0 comments

Keskerakonna Noortekogu tegi täna avaliku pöördumise riigikogu liikmete poole, kus toonitas vajadust algatada kättemaksuseaduse eelnõu. Kättemaksuseadus on vajalik ühiskonna üldise õiglustunde suurendamiseks ning omakohtuliste tegevuste seadusega piiritlemiseks. Keskerakonna Noortekogu arvates tuleks kättemaksuseadus vastu võtta esimesel võimalusel, et see saaks kehtima hakata juba 2018. aasta 1. jaanuarist. 
 
„Kättemaksuseadus tõstab ühiskonna solidaarsustunnet, sest muudab omavahelise suhtlemise õiglasemaks. Inimestel peab olema õigus nõuda nende suhtes ebaõiglaselt käitunud isikutele kättemaksuteo sooritamist seaduses sätestatud piirides,“ selgitas Keskerakonna Noortekogu esimees Alina Tubli. Ta lisas: „Kättemaksuteo suuruse ja piiride seaduses sätestamine aitab ära hoida suuremad vägivallaaktid ning rikkumised, sest mõlemad tüli osapooled tunnevad, et nende tegudel on õiglane ja õiguslik tagajärg. Seega aitab kättemaksuseadus kokku hoida ka Politsei- ja Piirivalveameti ressursse, sest hoiab ära konfliktide suuremad tagajärjed.“
 
Kättemaksuseaduse kehtestamise üle on varasemalt arutlenud Rahandusministeerium ning leidnud, et kättemaksu näol on tegemist ajalooliselt väljakujunenud naturaalmaksuga. Maksumaksjate liit esitas samuti 2016. aasta kevadel avaliku küsimuse, kas mõistlikum on kehtestada firmaautode maksureform või kättemaksuseadus. Kättemaksuseadusele sarnaseid regulatsioone on kehtestatud majanduslikult edukates Araabia riikides, kus pahateole järgneb sellega seotud karistus – näiteks raiutakse vargal käsi maha. 
 
NB! Tuletame meelde, et tegemist on 1. aprilliga.
 
Teate edastas ning täiendav informatsioon:
 
Alina Tubli
Eesti Keskerakonna Noortekogu esimees
Tel: 5300 1868