Scroll to top

Kesknoored: uus pensionireform toob solidaarsema ühiskonna järgmisele põlvkonnale


kesknoor - 5. veebr. 2017 - 0 comments

Jaanuarikuu keskpaigas otsustas Vabariigi Valitsus muuta pensionivalemit nii, et tulevikus hakkab esimese samba pensioni suurus sõltuma töötatud ajast, mitte sissetulekust nagu seni. Pensioni teine sammas jääb sõltuvaks sotsiaalmaksu laekumistest. Keskerakonna Noortekogu toetab valitsuse otsust ning leiab, et see on selge sõnum riigilt, et iga maksumaksja on võrdselt oluline.

„Planeeritav pensionireform on suur samm solidaarsema ühiskonna suunas. Õigus väärikale pensionipõlvele ei tohi sõltuda sellest, milline on noore inimese palganumber täna. Noor inimene soovib kindlustunnet, et riik hindab tema panust võrdväärselt nii õpetaja abi, hooldaja või müügijuhi ametipostil töötades. Keegi ei tohiks ametit valides muretseda selle pärast, kuidas see tulevikus tema vanaduspõlve veetmist mõjutab,“ selgitas kesknoorte seisukohta Keskerakonna Noortekogu esimees Alina Tubli. Ta lisas, et pensionireform on selge näide valitsuse visioonist ka järgmisele põlvkonnale, mitte üksik käik järgmiste valimiste kontekstis. Tervitatav on suurema pildi nägemine pikas perspektiivis.

Vanaduspension koosneb Eestis täna kolmest sambast. Pensioni esimese samba osa ei kogu praegu inimesed ette, vaid seda makstakse pensionärile samal ajal töötavate inimeste sotsiaalmaksust. Teise samba pensioni jaoks arvestatakse osa inimese enda sotsiaalmaksust ja osa lisab juurde riik ning ka see pannakse tuleviku jaoks kõrvale. Kolmanda samba pensioni kogub inimene soovi korral tuleviku jaoks ette oma pensionifondi.

Hetkel koostavad sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, mis esitatakse valitsusele 2018. aasta esimeses kvartalis.

Teate edastas ning täiendav informatsioon:

Alina Tubli

Eesti Keskerakonna Noortekogu esimees

Tel: 5300 1868

E-post: alinatubli@gmail.com