Scroll to top

Tartu lastel on õigus tasuta lasteaiale!


kesknoor - 15. sept. 2021 - 0 comments

Ismail Mirzojev, Kesknoorte aseesimees.

Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajaInimõiguste ülddeklaratsiooni Artikkel 26 sätestab, et: ’’Igal inimesel on õigus haridusele. Haridus peab olema tasuta vähemalt alg- ja üldhariduse osas’’. See tähendab, et igal väikesel maailmakodanikul on õigus kvaliteetsele haridusele lasteaias, mis peaks olema tasuta.

Ometi elame riigis, kus kõik hariduse astmed on tasuta, peale alushariduse ehk lasteaia. Tundub paradoksaalne, et kõrgharidus, mis on pigem valikute küsimus on tasuta. Ometi alushariduse eest, mille peale just-kui peaksid meie lapsed oma haridustee ülesehitama, küsitakse lasteaia kohatasu.

Alusharidus on haridustee vundament ja nagu teada, siis ilma kvaliteetse ja vastupidava vundamendita ei saa väga head ehitist ehitada. Alusharidus peaks olema kvaliteetne ja kõigile kättesaadav, et meie lapsed saaksid püstitada oma hariduse tugevale alustalale, mis annaks neile konkurentsi eelise selles maailmas. Alusharidus on ka meie laste esimene samm harituse poole. See, kuidas nad kogevad esimesi päevi õppeasutuses, hakkab peegelduma nende suhtumisest haridusse tervikuna.

Kuigi paljud arvavad, et lasteaed on kõigest hoiu koht, kus mudilasi hoitakse kuni lapsevanemad käivad tööl raha teenimas, siis tegelikkuses on lasteaed palju enamat ning sellele haridusasutusele lasub suur vastutus. Nagu eelnevalt sai mainitud, on see hariduse vundament- siin algab lapse elukestva õppe teekond. Lasteaias kujuneb laps isiksuseks, õpetatakse talle eesti keelt, matemaatikat, muusikat, kunsti ja meisterdamist, tööd ja tehnoloogiat ning panustatakse kehalisse arengusse.

Tartus on lasteaia kohatasu üks kõige kallemaid Eestis. Tartu linnas maksab lapsevanem 81 eurot igakuiselt kohatasu eest, millele lisandub ka toiduraha sõltuvalt lasteaiast ligikaudu 35,6 eurot. Võrdluseks toon Tallinna, kus lasteaia kohatasu on 71,25 eurot ja toiduraha piirmääraulatuses ei koguta ehk toit on tasuta. Tallinna pere säästab aastas umbes 550 eurot lasteaia tasude pealt võrreldes Tartuga. Eelmainitud summa võrdub Eesti ühe miinimumpalgaga, mis on pere eelarvele arvestatav summa.

Tartu linnana peaksime aga püüdlema veelgi parema lahenduse poole, mis oleks kõigile tartlastele tasuta lasteaia võimaldamine. Selline meede aitaks peredel säästa ühe lapse kohta kuus umbes 117 eurot, mis aastas teeb kokku 1404 eurot. Säästetud raha aitaks peredel oma elukvaliteeti parandada ning annaks parema kindlustunde. Lasteaia kohatasu kaotamine toetaks lapsevanemaid ning kindlustaks laste elukestva õppe kvaliteetse alguse.

Lapsed on meie tulevik ning ühiskonnana peame kindlustama, et meie järeltulijad oleksid haritud. Haritud lastega kindlustame omakorda riigi jätkusuutlikkuse ning helgema tuleviku.

Kutsun üles tartlased, alustame Tartust! Muudame väikestele tartlastele maailma õiglasemaks, anname kõigile õiguse ja võimaluse tasuta kvaliteetsele alusharidusele.