Mai 31

2014. aasta alguses valmis valitsuskomisjoni tellimusel „Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat“, milles on välja toodud oodatavad tulemused aastaks 2018. Näiteks üks oodatav tulemus: „Aastaks 2018 narkootikumide üledoosidest tingitud surmajuhtumite arv aastas ei ole suurem kui 80.“ (allikas: Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat). Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi järgi oli aastal 2016 narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmajuhtumeid 114.

Sel aastal soovib Tervise Arengu  Instituut (TAI) luua Tallinnasse kuni kaheksa süstlavahetuspunkti ehk kahjude vähendamise keskust, kuid elanikkonna ning ka linnaosavalitsuste vastasseis on olnud väga suur. Arusaadav, et linnaosavalitsus on elanikkonna poolt tugevalt survestatud, eriti just kohalike omavalitsuste valimiste eelsel aastal, kuid poliitikute vastasseis kahjude vähendamise keskuste loomisele on tagurlik. See ei ole kindlasti teema millega valijate seas populaarust võita, kuna me räägime ühe sihtgrupi ainsast ühiskonda integreerumise võimalusest.

Kahjude vähendamise keskuste kõnekeelne nimetamine  süstlavahetuspunktideks on iseenesest vale, kuna asutus ei tegele mitte ainult narkomaanidele puhaste süstalde jagamisega. Tuleks mõista, et sellises valdkonnas nagu uimastitarbimine on nii praktiliselt kui ka metodoloogiliselt keeruline omada täpseid andmeid abivajajate kohta. Kahjude vähendamise keskustel on ülevaade uimastitarvitajate osakaalust piirkonnas ning keskuste sulgemine ei aita kindlasti kaasa Eesti uimastitarvitajate vähendamise poliitikale.  

Lisaks puhaste süstalde jagamisele pakub kahjude vähendamise keskus mitmeid eri tegevusi narkootikumide tarvitamisega kaasnevate riskide vähendamisele. Teenuse osadeks on ka üledooside ennetamine, näiteks on võimalik kahju vähendamise keskuste poole pöördumisel võimalik saada ravimit naloxone hydrochloride ning selle kasutamise koolituse, mis võib üledoosi korral päästa kannatanu elu. Samuti saavad narkomaanid kahju vähendamise keskustest tasuta nõustamist riskikäitumise vähendamiseks, motivatsiooni narkootikumite tarvitamisest loobumiseks ning  informatsiooni ravivõimaluste kohta (allikas: TAI koduleht).

Tuleks mõista, et narkomaani jaoks on probleemi tunnistamine üks esimestest ja suurimatest sammudest paranemise poole ning kahju vähendamise keskus võib olla tema jaoks ainuke koht, kus keegi tema probleemi mõistab ning sellele lahendusi leida aitab. Sellise teenuse pakkumine on hindamatu väärtusega nii narkomaani, kui terve ühiskonna jaoks.

Ühiskondlikult uimastiprobleemide varjamise ning maha vaikimisega oleme hästi hakkama saanud ning see on ka tulemusi andnud. On aeg teistmoodi mõtlema hakata!

Marta-Magdaleen Kuningas, Eesti Keskerakonna Noortekogu juhatuse liige

Mai 29

2009. aasta detsembris olin ma Tallinna Pae Gümnaasiumi 12. klassi õpilane. Mulle meeldis koolis üritusi korraldada, ühiskonnaõpetust õppida ja inimestega suhelda. Detsember on nn Teeviida kuu – juba aastaid kogunevad noored Eesti Näituste messikeskusesse Tallinnas, kus kohal on erinevad õppeasutused ja noorteorganisatsioonid. Seal saavad noored informatsiooni lisaks haridusvõimalustele ka erinevate ühiskondlike organisatsioonide kohta. Mina sain seal teada, et on olemas Keskerakonna Noortekogu ning mina otsustasin nendega liituda. Olen siiamaani oma valiku üle õnnelik!

Toetan südamest neid humanistlikke eesmärke, mille eest me kõik koos seisame. Arvan, et Eestis peab kõigile olema tagatud inimväärne elu – usun, et selles seisneb suuresti inimese õnnelikkuse valem.

Keskerakonna Noortekogu on mulle andnud unustamatuid hetki ja sõpru, siin saab õppida, ennast arendada ja kohtuda huvitavate inimestega.

P.S. Nüüd ma vastutan ise infomesside eest ja räägin rõõmuga meie organisatsioonist ja imelisest meeskonnast noortele!

Oleme Eesti suurim noorteorganisatsioon!

Meie peamised eesmärgid

Kaasamine


Oleme sillaks noorte ja poliitika vahel. Noored peavad, tahavad ja tohivad poliitikas kaasa rääkida – meie aitame nende hääle kuuldavaks teha ning pakume suurepärast võimalust osaleda Eesti suurima erakonna töös.

Kaitsmine


Poliitikute otsused puudutavad tihti noori. Me hoiame silma peal noori puudutavatel küsimustel ning räägime kaasa ka siis kui asju püütakse ajada kabinetivaikuses.

Tutvustame


Keskerakonna ideed ja maailmavaade on Eesti jaoks vajalikud. Viime need ideed noorteni ning selgitame tsentristliku poliitika rolli ja tähtsust ühiskonnas.